Duurzaam ondernemerschap

Duurzaam ondernemerschap

Het zit in het DNA van Unica om lange termijn waarde te creëren voor klanten, medewerkers en de samenleving als geheel. Unica heeft dan ook een sterk fundament voor duurzaam en sociaal ondernemerschap. De impact op het milieu en op sociale en maatschappelijke thema’s wordt steeds belangrijker en krijgt binnen onze bedrijven op verschillende vlakken aandacht.

Milieu
Een van de componenten is oog voor het milieu. Veel van onze kantoren wekken een deel van hun eigen energievoorziening op, bijvoorbeeld met zonnepanelen of een WKO. Zo is het hoofdkantoor in Hoevelaken BREAAM Excellent gecertificeerd. Ook het mobiliteitsbeleid richt zich op minder uitstoot, met mogelijkheden voor flexibel openbaar vervoer, het stimuleren van elektrisch rijden en experimenten met duurzame servicelogistiek. Vanaf 2025 worden er geen auto’s met een verbrandingsmotor meer besteld, zodat het Unica-wagenpark in 2030 emissievrij is.

Sociaal
Unica is van oudsher een familiebedrijf en steekt vanuit dat DNA veel energie in goed werkgeverschap. Unica wil dat medewerkers ’s avonds weer veilig thuis komen en besteed daarom veel aandacht aan veiligheidsbewustzijn. Iedereen moet binnen de organisatie zichzelf kunnen zijn, en om dat te stimuleren is het diversiteitsplatform Unique opgezet. Daarnaast biedt Unica ruimte voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en is het één van de eerste technisch dienstverleners die zich heeft gecertificeerd conform de Prestatieladder Socialer Ondernemen

Bekijk hier de video's van Unique.

Circulariteit
Unica streeft ernaar materialen en grondstoffen maximaal te benutten en hergebruiken. Zo wordt alle oude werkkleding gerecycled, maakt Unica binnen de verschillende kantoren gebruik van tweedehands meubilair en hebben we milieustraten op alle vestigingen om afval zorgvuldig te scheiden. Voor een van onze opdrachtgevers werken we aan een circulaire marktplaats, waarin de materialen en grondstoffen van alle andere betrokken ketenpartners worden opgenomen.

Ketenpartners
Unica doet alleen zaken met leveranciers die op een verantwoorde manier omgaan met mensen en de omgeving en dus een duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering hanteren. Daartoe hanteert Unica de Code of Sustainable Supply . De code bevat afspraken op het gebied van arbeid, gezondheid & veiligheid, milieu, ethiek en management. Zo bevat de code artikelen over werktijden, discriminatie, veiligheid op de werkvloer, duurzaamheids- en milieuaspecten en integriteit. Alle artikelen in de code zijn van belang voor een verantwoorde en duurzame manier van zakendoen die Unica bij al zijn werkzaamheden hanteert.

Partners van Unica dienen de Code of Sustainable Supply te ondertekenen bij het afsluiten van een (raam)contract. Vanzelfsprekend hanteert Unica de afspraken in de code zelf ook. 

Daarnaast zoeken we met onze partners actief naar nieuwe initiatieven om duurzaamheid, productiviteit en connectiviteit te ontplooien. Tijdens onze jaarlijkse Innovation Challenge dienen ketenpartners ideeën in die we gezamenlijk uitvoeren bij onze klanten.  

In 2021 is AQ Group als winnaar uit de bus gekomen met de door hun ontwikkelde circulaire luchtfilter. Naast dat de filter circulair is, zorgt de filter er ook voor dat de luchtkast waarin de filter is geplaatst minder energie verbruikt dan een traditionele filterset. Inmiddels zijn de eerste circulaire luchtfilters al bij klanten van Unica geplaatst.

Maatschappij
Duurzaam ondernemerschap past Unica ook toe buiten de eigen bedrijfsvoering of dienstverlening, in de maatschappelijke omgeving. 

Unica Foundation
De Unica Foundation werd in 2007 op initiatief van Unica opgezet met als doel technische hulpprojecten in ontwikkelingslanden te ondersteunen met kennis en kunde op het gebied van (duurzame) techniek. Door deze op structurele en duurzame wijze te delen met de Nepalese bevolking zijn sinds de oprichting de levensomstandigheden van meer dan 40.000 mensen verbeterd. De stichting staat los van onze bedrijvengroep, maar talrijke medewerkers zetten zich in als vrijwilliger. Eens per jaar wordt vanaf het hoofdkantoor van Unica de Welloop georganiseerd, een sponsorloop waar Unica-medewerkers en relaties aan meedoen om donaties voor de Unica Foundation op te halen.

Hartstichting
Unica is sinds 2020 partner van de Hartstichting en draagt bij aan het ‘hartveiliger’ maken van Nederland. Dit doet Unica door het installeren van AED’s, waarbij de technische kennis van zijn monteurs uitstekend van pas komt. Hiermee ondersteunt de technisch dienstverlener de ambitie van de Hartstichting om een landelijk dekkend netwerk te realiseren van AED’s.
 

Park De Hoge Veluwe
Sinds 2022 is Unica partner van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Het park is met 5.400 hectare het grootste aaneengesloten particuliere natuurgebied in Nederland. De Hoge Veluwe streeft een zo hoog mogelijke biodiversiteit na alsmede een evenwicht tussen ecologie en economie.

Door vanuit Unica maatschappelijk betrokken te zijn bij Het Nationaal Park De Hoge Veluwe dragen we bij aan het behoud van natuur, kunst en cultuur. De opbrengsten door partnerships zoals die van Unica worden door het park ingezet voor natuurprojecten gericht op het behouden en herstellen van de flora en fauna.

Afbeelding

Initiatieven in eigen regio
Tenslotte ondersteunt elk bedrijf uit het Unica-netwerk maatschappelijke initiatieven in de eigen regio, van sportverenigingen en culturele instellingen tot onderwijsdagen en onderzoeksprojecten. We opereren dus niet alleen dichtbij onze klanten, maar ook dichtbij de lokale gemeenschap.