De Oorsprong: modificatie met prefab en PVT

De Oorsprong: modificatie met prefab en PVT


Het appartementengebouw “De Oorsprong” te Blaricum, bestaande uit 53 appartementen en een commerciële bedrijfsruimte, wordt verwarmd en gekoeld met een bodemenergiesysteem (WKO). De bewoners hebben een eigen warmtepomp die is aangesloten op de broninstallatie. Omdat het project problemen kende is aan Unica Energy Solutions gevraagd het beheer en onderhoud van de WKO installatie te verzorgen. 

Verontreiniging
Diverse klachten en een systeem dat niet volgens de voor WKO-systemen verplichte BRL6000-21 richtlijnen werd beheerd, was de start van het project waar Unica zijn expertise op mocht los laten. Uit onderzoek van Unica kwam naar voren dat het installatiewater verontreinigd was met zand/ijzer slib. Deze verontreinigingen leidden tot verstoppingen bij de warmtepompen. Daarnaast is er in de loop van de tijd een koude-overschot ontstaan omdat er meer warmte dan koude is afgenomen. Dit gaf een conflict met de vergunning van het systeem. Die stelt dat wat er aan warmte uit de bodem is gehaald ook weer terug moet worden gestopt.

Installatie voor de waterbehandeling

Duurzame oplossing voor water en herstel bodembalans
Als oplossing voor de problemen heeft Unica Energy Solutions een duurzaam ontwerp gemaakt om het water te filteren, te ontijzeren en te ontgassen en om de thermische bodembalans weer te herstellen (regeneratie). Om de duur van de warmteonderbreking te minimaliseren is een prefab installatie ontworpen (SKID) voor de waterbehandeling. Om de thermische bodembalans op een duurzame manier te herstellen is gekozen voor PVT (PhotoVoltaische Temperatuur) panelen van Triple Solar. Hiermee wordt tegelijk warmte ingevangen en wordt uit het zonlicht elektriciteit opgewekt. Het systeem bestaat uit 136 panelen van elk twee m2 met een jaarlijkse opbrengst van 176 MWh aan warmte en 46 MWh aan elektriciteit. Hiermee wordt de thermische balans hersteld en de uitstoot van ca. 25 ton CO2 per jaar vermeden.

In één dag weer warmte
Op basis van het principe ontwerp van Unica Energy Solutions is door de prefab-afdeling van Unica Building Projects een SKID ontworpen voor de waterbehandeling met aansluitingen voor het PVT systeem. De nieuwe regeling van de bronnen en de SKID is in samenwerking met Unica Building Automation bedacht. De SKID is gebouwd in de werkplaats van Unica in Zwolle en in twee delen in de technische ruimte van het complex gebracht. De Unica-monteurs hebben de prefab constructie in één dag aan de bestaande leidingen kunnen koppelen en in bedrijf kunnen stellen. Door de prefab constructie is de warmteonderbreking zeer beperkt gebleven. 

Aansluiting PVT
Na het plaatsen van de SKID zijn de buffers en de warmtewisselaar geplaatst en zijn de glycolleidingen naar het dak aangelegd en aangesloten op de PVT-panelen. Het elektrische gedeelte van het PVT-systeem is aangesloten door Unica Building Services. De omvormer is aangesloten op een nieuw geplaatste elektrakast. Ten slotte zijn het bronsysteem, de pompen en de kleppen aangesloten op de nieuwe regelkast. Het systeem is onlangs opgeleverd.

Unica-specialismen
Het project bekrachtigt de samenwerking tussen de diverse specialismen binnen Unica. Met Unica Energy Solutions als opdrachtnemer, ontwerper en projectcoördinator, Unica Building Projects voor detail engineering, de prefab bouw en montage ter plekke, Unica Building Automation voor de regeltechniek en Unica Building Services voor het elektra gedeelte. De PVT-panelen zijn geleverd en geïnstalleerd door Triple Solar. De eigenaar van het pand is erg blij met de aanpak en gekozen oplossing.