Klimaat

Klimaat

Onderzoek van TNO wijst uit dat 75% van de klimaatinstallaties niet optimaal werkt. Veel van deze installaties gebruiken 25% meer energie dan nodig is. De module Klimaat van het online beheerportaal Mijn Unica helpt de prestaties van klimaatinstallaties te verbeteren.

Met de module Klimaat worden klimaatinstallaties, zoals cv-installaties, luchtbehandelingsinstallaties en warmte-koudeopslagsystemen (WKO), op afstand gemonitord en beheerd. Men heeft online inzage in het functioneren van de installaties en kan ook zelf instellingen aanpassen. Storingen worden automatisch gelokaliseerd en gemeld. Afwijkingen zijn al in een vroeg stadium te signaleren en te corrigeren, soms nog voor er klachten ontstaan. Dit werkt kostenbesparend en vergroot het comfort en welzijn van medewerkers. Ook voorziet de module in softwarebeheer, waardoor altijd met de meest recente installatiesoftware wordt gewerkt.

Gebouwbeheersysteem

De module Klimaat is bij uitstek geschikt voor organisaties die niet zelf beschikken over een gebouwbeheersysteem en voor facilitair managers die verantwoordelijk zijn voor meerdere vestigingen. Als er wél een gebouwbeheersysteem beschikbaar is, kan de module met vrijwel alle voorkomende gebouwbeheersystemen communiceren.

Voordelen module Klimaat

  • Installaties op afstand monitoren en aansturen zonder extra software en licenties
  • Rapportages, zoals storingsoverzichten en trends in het thermisch gedrag van installaties
  • Meer comfort voor gebouwgebruikers
  • Meer bedrijfszekerheid door continuïteit van de installaties
  • Kostenbesparing: storingen worden voorkomen, tijdig gesignaleerd en waar mogelijk op afstand opgelost
  • Grip op energiegebruik
  • Installatiesoftware altijd up-to-date
  • Communicatie met andere systemen

De module Klimaat ondersteunt onder meer de volgende systemen: Priva, Uniview, Siemens, Saia, Deos, Sauter, Control Maestro Scada, Johnson Controls via Opticom OTC, Webapplicaties en Remote Desktop. Ook de alarmbewakingssystemen ARA-pro storingsafhandeling, Priva TCServeCenter

Opticom OTC, Deos en sms en e-mail ontvangen en verwerken worden door de module ondersteund. Op verzoek kunnen andere systemen worden toegevoegd.

Randvoorwaarden

Voor een juiste aansluiting op de module Klimaat dient de regelapparatuur van de klimaatinstallatie aan een aantal voorwaarden te voldoen. Vraag een van de adviseurs van Unica Building Services voor een nadere toelichting.

Contact

Benieuwd hoe u met de module Klimaat het beste uit uw installaties kunt halen? Neem contact op met uw Unica-contactpersoon of de dichtstbijzijnde Unica-vestiging voor een vrijblijvende demo met een van onze adviseurs.