Is everybody happy? | Unica

Is everybody happy?

Is everybody happy?

Tot aan je ellebogen in het zwarte slib. Voor Davey Smet, Technoloog Afvalwater bij Hydrobusiness, ligt daar zijn hart. Maar hoe aanlokkelijk het veldwerk ook is, hij zit tot over zijn oren in de gouden data. Dankzij Unica Industry Solutions.

Zijn blik is continu gericht op de schermen voor hem. Bewegende trendgrafieken geven tot in de kleinste details weer hoe de zuiveringsinstallatie van de in Boxtel gevestigde internationale producent van vleesproducten draait. “Geen standaard tabjes. Maar velden waarmee we met data kunnen spelen. Unica heeft de software zo ontworpen dat we alles wat gelogd wordt, grafisch kunnen weergeven en dat we de gewenste trends tegen elkaar kunnen afzetten. We willen continu kunnen spelen met informatie om de waterzuivering zo optimaal mogelijk te laten functioneren. We werken met aerobe en anaerobe beestjes die het werk doen. Dat is geen kwestie van één keer instellen. Dat vraagt om continue monitoring en aanpassing. Wij moeten er voortdurend voor zorgen dat ‘de beestjes’ het goed hebben en hun werk doen. Daarom is digitalisering van alle data cruciaal voor ons.”

“Afvalwaterzuivering gebeurt al meer dan 100 jaar. Er heeft een enorme innovatie plaatsgevonden. Van open riolen tot de state-of-art zuiveringen waar we nu zijn. Nieuwe technieken blijven zich ontwikkelen. Strengere wettelijke eisen voor wat betreft lozingsvoorschriften vragen om serieuze aandacht voor afvalwaterbeheer. En de complexiteit van een waterzuiveringsinstallatie leidt er steeds vaker toe dat bedrijven de waterzuivering outsourcen. Zoals Hydrobusiness hier in Boxtel doet. De focus ligt op het zo efficiënt mogelijk zuiveren van het afvalwater, het zo veel mogelijk terugwinnen van duurzame nutriënten, energie en het beperken van reststromen.”

Hydrobusiness

Honderd partijen
“De realisatie van een waterzuiveringsinstallatie is een gigantisch proces. Van ontwerp en begrotingen tot de detailengineering, bouw en opstart. Van funderingen graven en beton gieten tot installatie van leidingwerk, equipment en de softwarematige besturing. Bij de realisatie van de waterzuiveringsinstallatie keken we zoveel mogelijk naar partijen die meerdere zaken konden combineren. Unica Industry Solutions heeft een brede dienstverlening. Naast de leidingen, elektrische aansluitingen en de besturing, hebben zij ook brandmeldsystemen en airco’s geplaatst. Dat is heel prettig. Anders lopen er honderd verschillende partijen rond. Tussen lead, pilot-onderzoek, detailengineering en de bouw van een full scale installatie zitten jaren. Het zijn trajecten van lange adem. Installaties zijn complex en vergen vaak een forse investering. Daarnaast hebben grote corporate bedrijven strikte richtlijnen over de terugverdientijd van investeringen. Soms is dat een rem op de ontwikkeling.”

Juiste knoppen
“Het begint bij de basis van het technologische ontwerp van de waterzuivering. Onder welke omstandigheden voelen de bacteriën zich happy? Daaruit vloeit voort hoe equipmentonderdelen als pompen en blowers moeten functioneren. Alle technische detailvoorwaarden zijn gecommuniceerd met Unica en op basis daarvan hebben zij het volledige besturingsconcept opgesteld en geïmplementeerd. De elektrotechnische besturing van diverse pompen en de signalen die binnenkomen moeten vanaf de zuiveringsinstallatie naar de PC worden gestuurd zodat ik hier alles kan zien en op de juiste knoppen kan drukken. In het verleden ging daar nog wel eens iets mis. Waren er bijvoorbeeld problemen als gevolg van aantasting door luchtkwaliteit en kwam de waterzuivering stil te liggen. Ik heb meerdere malen midden in de nacht met de softwaremensen van Unica telefonisch contact gehad. Kwamen ze uit Venlo direct hierheen om een aanpassing door te voeren.”

“De betrokkenheid van Unica ervaar ik als zeer prettig. Ook al was er in de beginjaren in tegenstelling tot nu nog geen sprake van een afdeling Service en Onderhoud en een officieel onderhoudscontract. Ze kwamen ons gewoon helpen. Vakantie, weekend? Je kunt ze altijd bereiken. Van de projectleider tot de softwareman tot de monteur. Je kunt ideeën bij ze neerleggen, ze denken mee en samen zoeken we naar de beste oplossing. En als er iets misgaat zijn ze ook niet te beroerd om te zeggen dat ze het fout hebben gedaan. Ze denken mee om toch tot een goede oplossing te komen.”

“Je wilt niet iedere keer een andere partij over de vloer. Wij gaan voor de lange en duurzame relatie. Unica Industry Solutions is gewoon een fijn bedrijf. Niet alleen de bacteriën in de waterzuivering zijn happy. Wij ook.”