Veertien panden binnen één jaar BREEAM-gecertificeerd | Unica

Veertien panden binnen één jaar BREEAM-gecertificeerd

Veertien panden binnen één jaar BREEAM-gecertificeerd

Accountants- en adviesorganisatie PwC deed in 2017 iets wat nog niet eerder was vertoond: veertien kantoorpanden binnen een jaar BREEAM-NL In-Use certificeren. Unica Energy Solutions leidde speciaal een medewerker op om PwC daar ‘dedicated’ mee te helpen.

“Als je klanten adviseert over de manier waarop ze de transitie naar een duurzame organisatie kunnen maken, dan moet je zelf het goede voorbeeld geven”, vindt Rob Klinkert, Senior Portfolio Manager Facility Management bij PwC Nederland. “Onze wereldwijde ambitie is ‘building trust in society and solving important problems’. Klimaatverandering is een voorbeeld van een groot probleem dat we niet alleen kunnen oplossen, maar waarbij we wel een kleine bijdrage kunnen leveren aan de oplossing. Bij PwC houden we ons daarom ook bezig met het verduurzamen van organisaties. Door zelf te experimenteren en te ontdekken hoe je dit doet, laten we onze klanten zien wat er in potentie mogelijk is.”

Circulaire organisatie
PwC heeft een grote duurzaamheidsambitie: afvalvrij (zero waste) in 2020, 100% duurzame energie in 2022, CO2-neutraal in 2025 en volledig circulair in 2030. “Dit zijn serieuze plannen met een enorme impact”, zegt Rob. “Wil je dit echt realiseren, dan kun je niet pas over twee jaar beginnen.” De afgelopen drie jaar heeft PwC al flinke stappen gezet, bijvoorbeeld met een CO2-neutrale leaseregeling. Met het BREEAM-certificeren van alle veertien locaties hoopt PwC de interne verduurzaming op alle fronten te versnellen. Rob: “BREEAM is een hands-on instrument dat direct inzicht geeft in wat nog beter kan. Het is gebruikelijk om één pand tegelijk te certificeren. Wij vroegen ons af: kunnen we niet in één keer alle veertien panden aanpakken? Dat was nieuw. We gingen op ontdekkingsreis zonder te weten wat we onderweg zouden tegenkomen.”

Portfolio-aanpak
Rob is blij dat PwC de reis niet alleen hoefde te maken. “Unica verzorgt al drie jaar het technisch beheer van drie kantoorpanden van PwC. We hebben dezelfde ambitie: het verduurzamen van Nederland. Dat schept een band. We hebben een goede klik met het team van Unica, dat ons heeft geholpen met de energie-audits voor de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Toen we aangaven dat we met BREEAM aan de slag wilden, konden we snel schakelen. We zijn begonnen met energiemonitoring en het signaleren en realiseren van quick wins in de drie panden die Unica al kende. Daarnaast heeft Unica een grote rol gespeeld in het beoordelen van de bewijslast.” Volgens Rob is dit een wezenlijk onderdeel van de certificering. “Elk verbeterpunt moet je kunnen  onderbouwen. Zo verdien je credits die opgeteld tot certificering leiden. Unica hield de scores bij en adviseerde ons welke maatregelen we het beste konden nemen. Door voor een portfolio-aanpak te kiezen hebben we zoveel mogelijk zaken veralgemeniseerd. We hebben de uitgedachte aanpak op één pand getest en daarna als blauwdruk gebruikt voor de andere panden.”

Gelijkwaardige partners
Hoewel ISS de hoofdaannemer is die op zijn beurt Unica heeft ingeschakeld, beschouwt Rob Unica niettemin als een gelijkwaardige partner. “PwC en Unica zijn lerende organisaties die elkaar  versterken. We kunnen open en soms scherp met elkaar communiceren. Unica denkt met ons mee en is niet bang om daarbij af en toe buiten de kaders te gaan als dat het creatieve proces gaande houdt. Een voorbeeld hiervan is dat Unica-medewerkster Marian Kos speciaal voor deze gelegenheid is opgeleid tot BREEAM-NL In Use-expert. Zij en Paulien van Beusekom, Projectcoördinator Facility Management bij PwC, hebben de kar samen getrokken en het certificeringstraject tot een succes gemaakt. Een ervaren BREEAM-specialist had de klus wellicht in minder uren geklaard, maar wij vonden het belangrijk om samen deze weg in te slaan. Het resultaat is de perfecte win-winsituatie. Unica heeft een goed getrainde BREEAM-specialist in huis en wij hebben een fantastisch certificaat aan de muur hangen.”

Partners in verduurzaming
Unica en PwC werken op verschillende vlakken integraal samen. Zo houdt Unica zich bezig met energiereductie op basis van een energieprestatiecontract en duurzame energieopwekking met zonnepanelen. Ook denkt Unica mee met het gasloos maken van alle locaties van PwC in Nederland. Het landelijke contractenteam van Unica is aangehaakt voor het beheer en onderhoud, met als speerpunten circulariteit en efficiency. “We voelen ons een partner in de verduurzamingsagenda van PwC”, zegt Jan-Maarten Elias, directeur Unica Energy Solutions. “PwC daagt ons continu uit en Rob is echt aan aanjager van ‘verder denken’. Ik heb er bewondering voor dat PwC zijn ambities  daadkrachtig invult, waarbij PwC als huurder ook de vastgoedeigenaren aanspreekt op hun verantwoordelijkheid. Het is een fijne samenwerking en inspirerend om voor zo’n vooruitstrevende klant te mogen werken.”
 


Dit artikel werd gepubliceerd in ons relatiemagazine CommUNICAtie (zomer 2018).