Overbetuwe College | Unica

Overbetuwe College

Overbetuwe College

Overbetuwe College Elst was in de periode voor 2021 gevestigd in twee gebouwen uit de jaren '60. De verouderde installaties en faciliteiten van de bestaande gebouwen sloten niet meer aan bij het hedendaagse onderwijs. Daarnaast was de school in de afgelopen jaren sterk gegroeid in leerlingenaantal. De gemeente Overbetuwe nam daarom, als eigenaar van beide gebouwen, haar verantwoordelijkheid en maakt de realisatie van de nieuwbouw mogelijk. 

In opdracht van Scholengroep Over- en Midden Betuwe College heeft Unica Building Projects geparticipeerd in het ontwerpteam. In bouwteamverband is het voorontwerp verder uitgewerkt tot uitvoeringsgereed ontwerp. In totaal betreft het ca. 5.000 m2 BVO. Unica heeft het project samen gerealiseerd met bouwpartner Giesbers.

Overbetuwe College Elst heeft een transparant en duurzaam gebouw gekregen dat aan te passen is aan groei of krimp, een zo laag mogelijke MPG-score heeft en gebruik maakt van slimme, technologische systemen. Met een onderhoudsarm ontwerp door het gebruik van veel glas, aluminium kozijnen en metselwerk en met waterbesparende toepassingen. Op het dak van de school staat een technische installatie met warmtepompen en zonnepanelen die het gebouw bijna energieneutraal (BENG) gaan maken. 

Het klimaat in het gebouw wordt centraal geregeld, inclusief CO2-meters om de lucht te verversen zodra dat nodig is. Daarmee is de ambitie van Overbetuwe College Elst waargemaakt om zich te profileren als gezonde en duurzame school, met een Bijna EnergieNeutraal Gebouw (BENG) volgens de principes van ‘Frisse Scholen B’. Terwijl het kleinschalige en persoonlijke karakter van de school behouden is gebleven, ook een grote wens.


Unica Building Services verzorgt voor de komende jaren het beheer en onderhoud van de technische installaties.

Unica Building Projects heeft naast het ontwerp ook de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties gerealiseerd. Medio 2020 zijn we gestart met de realisatie en voor het nieuwe schooljaar in 2021 is het gebouw aan de opdrachtgever opgeleverd. Naast Unica Building Projects hebben ook Unica Fire Safety en Unica Building Automation hun bijdrage geleverd.