NTS Norma | Unica

NTS Norma

NTS Norma

NTS Norma is een hightech eerstelijns toeleverancier die mechatronische systemen ontwerpt en samenstelt. Het bedrijf telt 400 medewerkers werkzaam over twee verschillende vestigingen. Wereldwijd heeft het bedrijf een unieke positie als het gaat om precisiebewerking. NTS Norma is één van de weinige bedrijven die een nauwkeurigheid van minder dan één duizendste millimeter kan garanderen. Daarmee maakt het bedrijf zich een betrouwbare leverancier voor machinebouwers in de halfgeleiderindustrie, in de medische en in de optische wereld. Een productieverhoging en forse capaciteitsuitbreiding van het machinepark is aanleiding voor de samenwerking met Unica Building Services. Voor de nieuwe indeling van het machinepark zorgde Unica voor de juiste voorzieningen voor wat betreft koeling, perslucht en elektra.

Probleem

De uitbreiding van het aantal machines is een flinke ingreep in de infrastructuur van het bestaande machinepark. Er is een nieuwe indeling gemaakt waarvoor Unica voorzieningen regelt. Een uitdaging vormt de onvoldoende aanwezige elektrische capaciteit en nieuwe machines die op verschillende momenten worden geleverd. Een ‘tour de force’ in een in volledig in bedrijf blijvende omgeving.

Oplossing

Unica Building Services is geen onbekende voor NTS Norma. Door eerdere werkzaamheden kent Unica het bedrijf en begrijpt het de urgentie van de werkzaamheden voor de klant. De uitbreiding van het machinepark en het aanbrengen van de noodzakelijke voorzieningen zoals elektra, perslucht en koeling vraagt om een nauwkeurige planning. Het feit dat Unica dichtbij is gevestigd maakt afstemming eenvoudiger. Geen overbodige luxe als je beseft dat het machinepark moet blijven draaien en er tussen alle werkzaamheden door ad hoc wensen op tafel komen. Unica bouwde een geheel nieuw onderstation voor de elektravoeding van de productiefabriek en zag scherp toe op de tijdige levering van componenten door toeleveranciers. “De samenwerking verloopt prettig tussen NTS Norma en Unica”, vertelt Susan Volker, facilitair coördinator bij NTS Norma. “Door wekelijks overleg met werkvoorbereiding en de hoofdinstallateur van Unica zijn we in staat om op tijd te acteren op veranderingen in de planning of een plots wijzigende situatie. De levertijden zijn op dit moment erg lang of veranderen plots, creativiteit speelt dan een belangrijke rol om een oplossing te bedenken zodat het proces niet stil staat. Direct op de werkvloer acteren is voor mij belangrijk, in de praktijk kom je samen tot de beste ideeën.”