Zorg

ICT-diensten in de zorg moeten voldoen aan een complex geheel van omvangrijke systemen, strenge procedures en wettelijke protocollen. Om zorginstellingen daarbij te ondersteunen, heeft Unica ICT Solutions een ICT-concept ontwikkeld dat volledig is toegespitst op de gezondheidszorg. Veel zorgorganisaties in met name de care-tak maken daar reeds gebruik van. 

Binnen het zorgconcept van Unica ICT Solutions wordt onder meer rekening gehouden met de volgende zaken:

Vanwege het toenemende mobiel gebruik door ambulante medewerkers, zullen zorgapplicaties die als Software-as-a-Service (SaaS) worden aangeboden een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Werken met apps wordt gemeengoed voor ambulante medewerkers, maar ook het aantal nieuwe applicaties om het zorgproces verder te ondersteunen zullen in de toekomst toenemen. Denk hierbij aan het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) dat zich de komende jaren verder zal doorontwikkelen en innoveren. Het platform binnen het zorgconcept van Unica ICT Solutions is zodanig ingericht, dat bestaande en toekomstige applicaties of updates eenvoudig kunnen worden gekoppeld. Door het toepassen van single-sign-on (SSO) technologie, hoeven gebruikers zich maar één keer te autoriseren om toegang te krijgen tot elke applicatie, terwijl de beheerafdeling met één handeling de rechten tot alle applicaties waarin cliëntdata staan kan verwijderen. Tenslotte kan Unica ICT Solutions waar nodig optreden als Single-Point-of-Contact (SPOC), waarbij ook de afstemming en aansturing van applicatieleveranciers binnen uw ICT-omgeving verzorgd wordt.

Een permanent aandachtspunt binnen de zorg-ICT is de omgang met cliëntgegevens. Waar staat de data over de cliënt en hoe verloopt de correspondentie? In het zorgconcept van Unica ICT Solutions wordt daar rekening mee gehouden en is altijd exact bekend waar de data staat. Uiteraard is de beveiliging ingericht volgens strenge richtlijnen voor informatiebeveiliging, zoals NEN7510 en ISO27001. Die internationale normen bewaken de privacy van de patiëntgegevens, maar onderschrijven ook het belang van het (wettelijk) minimaal 7 jaar bewaren van informatie. Zowel de Nederlandse datacenters waar Unica ICT Solutions gebruik van maakt, als de ICT-beheerorganisatie zijn volgens deze strenge normen gecertificeerd en worden regelmatig getoetst middels onafhankelijke audits. Ook de beveiligde verbindingen die onderdeel uitmaken van de ICT-diensten van Unica ICT Solutions, garanderen dat het benaderen van cliëntinformatie altijd op een veilige manier gebeurt.

De mobiliteit van de hedendaagse zorgverlener, die aan het bed of bij de cliënt thuis inzicht moet hebben in relevante cliëntgegevens, vraagt om nieuwe vormen van beheer en beveiliging van de ICT-voorzieningen. Zorgmedewerkers gebruiken de systemen immers vanaf verschillende devices en moeten dus op een gebruiksvriendelijke maar veilige manier mobiel toegang hebben tot de cliëntgegevens. De toenemende mobiliteit stelt de zorgverleners in staat om effectiever te werken en zo meer tijd te besteden aan de cliënt, maar de zorginstelling profiteert vanzelfsprekend ook van die effectievere bedrijfsvoering. Binnen het zorgconcept van Unica ICT Solutions wordt de zorgverlener op maat voorzien van de benodigde ondersteunende middelen, die uiteraard beveiligd en beheersbaar worden verzorgd via geïntegreerde oplossingen op het gebied van Mobile Device Management (MDM) of Enterprise Mobility Management (EMM). Daarmee zijn de oplossingen die Unica ICT Solutions binnen haar zorgconcept aanbiedt ook volledig ingericht op een Bring Your Own Device (BYOD) formule.

Zorg is een 24-uurs activiteit die geen rekening houdt met kantoortijden. Gezien de toenemende rol van ICT in het zorgproces, is ook ICT cruciaal geworden binnen de dienstverlening van een zorginstelling. Het 24-uurs karakter van de zorg verlangt permanente beschikbaarheid, maar ook 24×7 ondersteuning als er op ICT-gebied iets mis gaat. Binnen het zorgconcept van Unica ICT Solutions is rekening gehouden met de mogelijkheid om 24 uur per dag directe ondersteuning te krijgen. De mate van gewenste ondersteuning is daarbij afhankelijk van de capaciteit en kennis van uw eigen ICT-afdeling.

Onder invloed van politieke ontwikkelingen komt het in de zorgsector regelmatig voor dat grote groepen medewerkers verschuiven naar andere locaties, instellingen of gemeentes. Dit kan groei of krimp van de zorgorganisatie veroorzaken. Dit vereist schaalbaarheid in het ICT-landschap, waarbij de zorginstelling flexibel haar ICT-omgeving moet meebewegen met de ontwikkelingen in de organisatie, zonder verlies van beschikbaarheid of beveiliging. Het zorgconcept van Unica ICT Solutions voorziet in die flexibiliteit en schaalbaarheid, waarbij duidelijk inzicht in de financiële impact zorgt voor stabiliteit in de beleidsvoering.

Steeds vaker beseft een zorgverlener dat het uitbouwen van de efficiency van de zorgverlening op langere termijn de grootste besparing oplevert. ICT kan daar in hoge mate aan bijdragen, wanneer uw ICT-team daar tenminste de ruimte voor krijgt. Bij veel zorginstellingen verschuiven de taken van ICT’ers naar informatiemanagement en functionele ondersteuning. In het zorgconcept van Unica ICT Solutions is het onderliggende ICT-platform net als gas, water en licht permanent beschikbaar, zodat uw ICT-medewerkers zich kunnen concentreren op functionele ondersteuning en hun vakkennis kunnen inzetten om bij te dragen aan optimalisatie van het zorgproces. Hun kennis is immers cruciaal voor (toekomstige) technologische ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld domotica en zorg op afstand.

Waar ruimte ontstaat voor nieuwe taken, is ook ruimte voor innovatie. Onderdeel van het zorgconcept dat Unica ICT Solutions haar klanten biedt, is een periodiek overleg over de ontwikkelingen in de zorg. Daarin sparren wij met zorginstellingen over wat wij op technologisch gebied zien veranderen en welke relatie dat heeft met nieuwe wensen of ontwikkelingen in hun organisatie. Samen met uw eigen ICT-team kunnen dergelijke innovaties tijdig ondersteund en gestructureerd worden. Doordat Unica ICT Solutions met accountteams werkt, zijn wij in staat om op elk niveau met zorginstellingen in overleg te gaan. Zowel op technisch gebied als op bestuurlijk niveau bespreken we dus periodiek welke ontwikkelingen er voor uw zorginstelling van belang zijn.

De druk op budgettering vanuit de overheid noopt zorginstellingen om in hun beleidsvoering kostenbesparingen te realiseren. Dat kan door slim gebruik te maken van bestaande en gecombineerde (zorg)licentiemodellen, maar ook door verschillende ICT-modellen met elkaar te combineren. Het zorgconcept van Unica ICT Solutions is gebaseerd op een hybride model, waarin nog niet afgeschreven ICT-voorzieningen op eigen locatie geleidelijk gemigreerd worden naar een platform in de cloud en relevante SaaS-toepassingen daarop worden aangesloten. Met die krachtige maatwerkoplossing is een maximaal resultaat voor uw zorginstelling te realiseren.