Rijndam Revalidatie kiest voor duurzame toekomst zonder legionella | Unica

Rijndam Revalidatie kiest voor duurzame toekomst zonder legionella

Rijndam Revalidatie kiest voor duurzame toekomst zonder legionella

Rijndam Revalidatie is een revalidatiecentrum met veertien locaties in Rotterdam en wijde omtrek. De zorgorganisatie had al een goed legionellabeheerplan en een uitgebreid verwerkingsplan opgesteld, maar moest het beheer volgens het Drinkwaterbesluit uitbesteden aan een externe partij. Dat werd Unica, het installatiebedrijf waar Rijndam al langer goede ervaringen mee had.

Legionellapreventie

“Binnen onze organisatie is legionellapreventie al jaren een serieuze aangelegenheid”, vertelt Bert van Zellem, Manager Techniek bij Rijndam Revalidatie. “We hadden al een legionellabeheerplan opgesteld, alle waterpunten waren benoemd en het was ons gelukt om het legionellavraagstuk te beheersen. Kortom, we hadden de zaken goed voor elkaar. We vonden het dan ook best jammer toen bleek dat we wettelijk verplicht waren om een externe partij in te schakelen voor het legionellabeheer van onze waterleidingsystemen.” Rijndam Revalidatie heeft dan al goede ervaringen met Unica. “Unica onderhoudt al jaren naar volle tevredenheid alle werktuigbouwkundige installaties van onze organisatie, zoals onze luchtbehandelingssystemen”, vertelt Bert. “Het was daarom haast vanzelfsprekend dat Unica ook alle werkzaamheden rondom legionellapreventie voor ons zou gaan uitvoeren.”

Professionele aanpak

Hoewel Rijndam Revalidatie de zaken dus goed op de rit had, nam Unica volgens Bert de touwtjes meteen stevig in handen. “Tachtig procent van wat er lag, heeft Unica zonder aanpassingen overgenomen. Daaruit blijkt dat we het inderdaad goed hadden gedaan. De overige twintig procent heeft Unica op een andere, professionele manier ingevuld en ook daar zijn we erg blij mee.” Voor drie zorglocaties in Rotterdam is Unica nu verantwoordelijk voor de kwaliteit van de waterleidingsystemen. “Voor de locaties Ringdijk, Westersingel en Roerdomplaan is een risicoanalyse en een legionellabeheerplan opgesteld volgens de BRL6010. Verder hebben we voor deze gebouwen een uitgebreid onderhoudscontract met Unica afgesloten.”

Eén aanspreekpunt

Bert is ervan overtuigd dat Rijndam Revalidatie met Unica als partner beschikt over goede installaties en een duurzame toekomst zonder legionella. Ook is hij zeer te spreken over de onderlinge samenwerking. “Het is vooral erg prettig om één accountmanager te hebben, waarvan je weet dat die wordt geruggesteund door een goedlopende backoffice.”

Rijndam Revalidatie biedt met zo’n 700 medewerkers en 50 vrijwilligers (complexe) revalidatiezorg aan circa 7.000 revaliderende patiënten; kinderen, jongeren en volwassenen. Doel van de revalidatie is een zo zelfstandig mogelijk leven in de maatschappij.