Unica ondersteunt Arkin bij energiebesparing | Unica

Unica ondersteunt Arkin bij energiebesparing

Unica ondersteunt Arkin bij energiebesparing

"Het klikt goed tussen de medewerkers van Arkin en Unica”

Arkin biedt specialistische, geestelijke gezondheidszorg in de context van de grote stad. Aangespoord door de gemeente Amsterdam is deze Amsterdamse zorginstelling begonnen met het verduurzamen van haar bedrijfsvoering. Unica helpt Arkin om zich te certificeren voor de Milieuthermometer Zorg, onder meer door het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek en het vaststellen van een energiebesparingsplan.

Energie besparen
De zorginstelling Arkin behandelt mensen met psychiatrische stoornissen en complexe psychische en verslavingsproblematiek. Haar voornaamste doel is om cliënten zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven terug te geven. Arkin streeft naar de best mogelijke GGZ-zorg en investeert daarom veel in het meetbaar en inzichtelijk maken van de resultaten van de verleende zorg. Naast het primaire proces besteedt de zorginstelling ook veel aandacht aan het verbeteren van haar secundaire processen.

“Vóór 2008 kende de zorgsector geen enkele prikkel om energiebesparende maatregelen te treffen, omdat investeringen tot dan toe mochten worden verwerkt in de tarieven”, vertelt Hans Lammers, (voormalig) hoofd huisvesting bij Arkin. “Dat mag tegenwoordig niet meer, zodat we als zorginstelling zelf de rekenmachine moeten hanteren. We denken nu wel twee keer na over welke investeringen ons het meeste opleveren. Kostenbesparing staat dus op de eerste plaats, gevolgd door de maatschappelijke druk om milieuvriendelijke maatregelen te treffen.”

Milieuthermometer Zorg
Die maatschappelijke druk wordt vooral uitgeoefend door de gemeente Amsterdam, die eist dat Arkin binnen drie jaar over de Milieuthermometer Zorg beschikt in ruil voor minder controles. Aangezien Unica al naar volle tevredenheid het onderhoud van alle werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties in de ruim 45 panden van Arkin verzorgt, kreeg Unica in 2013 het verzoek om een energiebesparingsonderzoek te doen en op basis daarvan een energiebesparingsplan op te stellen. Ook kreeg Unica de opdracht om voor de zes eigendomspanden in kwestie een energielabel vast te stellen.

Lammers: “Uit het energiebesparingsonderzoek kwam naar voren dat we verschillende energiebesparende maatregelen kunnen treffen – denk aan een gebouwbeheersysteem en warmteterugwinning – met een korte terugverdientijd van drie à vier jaar. Dat is precies wat we willen: snelle klappen tegen relatief weinig kosten!”

Samenwerking
Het ligt volgens Lammers voor de hand dat Unica ook zal worden gevraagd voor de uitvoering van de voorgestelde maatregelen. “De samenwerking tussen Arkin en Unica verloopt uitstekend. Unica is een professionele organisatie, die onze installaties prima beheert en altijd snel reageert. Belangrijker nog is dat Unica een prettige partner is, die flexibel is, meedenkt en openstaat voor suggesties. Het is in de basis toch allemaal mensenwerk. Het gaat er dus om dat er een klik is en daar kan ik kort over zijn: het klikt goed tussen de medewerkers van Arkin en Unica.”