Cybersecurity | Unica

Cybersecurity

Cybersecurity

Nu de dienstverlening in de techniek steeds meer informatie gedreven is, is Unica zich sterk bewust van zijn verantwoordelijkheid voor de informatie in zijn ecosysteem. Unica beschermt die informatie tegen interne en externe bedreigingen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen en schade aan de eigen organisatie en die van andere betrokkenen (adviseurs, leveranciers, opdrachtgevers) zo mogelijk te voorkomen. Om daar in hun dienstverlening invulling aan te geven maken enkele clusters gebruik van de normen ISO 27001 en ISO 27002. Voor diepgaande kennis over de bijbehorende maatregelen kan Unica terugvallen op de expertise van Unica ICT Solutions, dat als gespecialiseerd cluster de kennis over cybersecurity ook inzet in zijn dienstverlening richting klanten.
 

Innovatie & digitalisering
Wij zien digitalisering als kans om duurzame innovaties te ontwikkelen, waarin mens en milieu centraal staan en technologie optimaal wordt ingezet.