Intelligentie en onderscheidende oplossingen | Unica

Intelligentie en onderscheidende oplossingen

Intelligentie en onderscheidende oplossingen

De innovatiekracht en gespecialiseerde kennis in ons netwerk van bedrijven zijn onderscheidende kenmerken waarmee Unica wil blijven inspelen op de snel veranderende markt. Ter versterking daarvan hanteert Unica een structurele aanpak van innovatie binnen én buiten ons netwerk van bedrijven. Het Unica Innovation Center richt zich als strategische divisie op het initiëren en ondersteunen van innovaties. Het versterken van de innovatiekracht binnen het netwerk van bedrijven is een van de doelen, maar er wordt ook nadrukkelijk samenwerking gezocht met startups en ketenpartners. Dit draagt eraan bij dat Unica zowel nu als in de toekomst onderscheidende oplossingen voor klanten kan bieden.

We investeren in een sterke ICT-omgeving en brengen slimme technologie, intelligentie en onderscheidende oplossingen naar onze klanten. Maatschappelijke uitdagingen zijn een extra aanjager van digitalisering en innovatie. Slimme en ‘groene’ technologieën spelen een cruciale rol bij de energietransitie en het bereiken van een CO2-neutrale en circulaire bouweconomie. Intelligente gebouwautomatisering en gebouwbeheer (op afstand) met betrouwbare installaties met een laag energieverbruik zorgen voor een comfortabel en duurzaam werk- en leefklimaat. Technologie is ook van belang als het gaat om het verduurzamen van productie- en logistieke processen op weg naar circulariteit. Bovendien kunnen automatisering, robotisering en kunstmatige intelligentie (deels) uitkomst bieden in een tijd van personeelsschaarste.

Om dergelijke toepassingen mogelijk te maken heeft het Unica Innovation Center het dataplatform Building Insight ontwikkeld. Vanuit dit dataplatform kunnen gebouwcondities en materialen  gemeten, geanalyseerd en getraceerd worden. Met die vorm van data-analyse kan Unica voor zowel zijn klanten als voor de eigen interne bedrijfsvoering gerichte keuzes maken in verduurzamingsvraagstukken.
 

Innovatie & digitalisering
Wij zien digitalisering als kans om duurzame innovaties te ontwikkelen, waarin mens en milieu centraal staan en technologie optimaal wordt ingezet.