Dwaal- en valdetectie | Unica

Dwaal- en valdetectie

Dwaal- en valdetectie

dwaaldetectie

Naast het leveren van kwaliteitszorg besteden zorginstellingen veel aandacht aan veiligheid. Slimme technologie, waaronder Artificial Intelligence, kan zorginstellingen helpen om de werkdruk onder medewerkers te verlagen en de kwaliteit van zorg aan cliënten of bewoners te verbeteren.

Wat is dwaal- en valdetectie?

Een platform voor alarmering en communicatie, een dwaal- en valdetectiesysteem, geeft zorginstellingen de cruciale tools in handen om met een gerust hart zorg te verlenen. Het platform wordt ingezet voor cliënten, patiënten of bewoners met een voorgeschiedenis van weglopen, verdwalen of vallen. Een dwaal- en valdetectiesysteem is daarmee een doeltreffend hulpmiddel, dat zorginstellingen 24/7 in staat stelt om de zorgbehoevende eenvoudig te traceren en letsel en schade door een val te voorkomen.

Kepler Night Nurse

De voordelen van dwaal- en valdetectie:

 • Privacy en veiligheid 
  Waarborgt de privacy en verhoogt de veiligheid van cliënten/bewoners.
 • Direct inzicht en handelen 
  Direct contact met de zorgbehoevende of een collega via een spreekluister- of videoverbinding. Zorgmedewerkers krijgen zo direct inzicht in de situatie en kunnen op basis daarvan adequaat handelen.
 • Snelle toegang   
  Snelle en veilige toegang in geval van nood. Medewerkers kunnen onder meer op afstand deuren openen voor dienstdoende zorgverleners, maar ook dat er meldingen worden afgegeven wanneer cliënten, patiënten of bewoners dwalen op een locatie binnen het ingestelde bewegingsgebied.  en/of ervoor zorgen dat dwalende cliënten/bewoners alleen in bepaalde ruimten kunnen komen.
 • Efficiëntie en rust 
  Dwaal- en valdetectie maakt tijdrovende nachtrondes nagenoeg overbodig en voorkomt onnodig handelen. Door onderscheid te maken tussen een verpleeg- of noodoproep brengt het systeem meer rust op de afdeling.
 • Voorkomt alarmmoeheid 
  Het systeem is betrouwbaar in het traceren van een val of afwijkend gedrag van cliënten, patiënten of bewoners. Door valse alarmen te elimineren kan alarmmoeheid bij het zorgpersoneel worden voorkomen.
 • Geoptimaliseerde zorgprocessen
  Registreert incidenten automatisch, vereenvoudigt de zorgregistratie en creëert direct inzicht in het dagverloop, zodat er meer tijd overblijft voor primaire zorg. Automatische registratie van bijvoorbeeld incidenten geeft bovendien inzicht in mogelijke risico’s en knelpunten binnen de organisatie. Op basis daarvan kan de zorginstelling preventieve maatregelen nemen om de veiligheid van medewerkers en cliënten/bewoners beter te borgen.

Hoe kunnen we jou helpen om zorg de ruimte te geven?

Unica biedt zorginstellingen diverse technische preventiemaatregelen, waaronder dwaal- en valdetectie. Alle systemen zijn gecertificeerd conform NEN 2575, ISO 27001, NEN 7510, ISO 12485 en CE Klasse II B. Wil je meer weten over dwaal- en valdetectie en hoe je deze techniek kunt koppelen aan onder andere het gebouwbeheersysteem, slimme sensoren, de brandmeldinstallatie? Neem dan contact met ons op.