EPBD III | Unica

EPBD III

Duurzame, energiezuinige ledverlichting biedt veel voordelen

Wetgeving rond energie-efficiëntie en verduurzaming biedt kansen 


De urgentie voor zorginstellingen om zorglocaties te verduurzamen neemt toe onder invloed van complexe wet- en regelgeving en stijgende energiekosten. Door te verduurzamen kunnen zorginstellingen voldoen aan wettelijke vereisten, hun energierekening verlagen, reputatie verbeteren én een positieve, maatschappelijke impact maken. Genoeg redenen dus om hier vandaag nog mee te beginnen.

Wat betekenen EPBD III en andere energie gerelateerde regels en afspraken voor zorginstellingen?


De Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) verplicht bedrijven en (zorg)instellingen die vastgoed bezitten of gebruiken om energie te besparen. Vanaf 2023 zijn deze organisaties wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar. Ook de Europese richtlijn EPBD III, opgenomen in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), beoogt het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen. Daarnaast hebben zorginstellingen, overheden en bedrijven gezamenlijk afspraken gemaakt in de Green Deal Duurzame Zorg.


De voordelen van EPBD III en andere energie gerelateerde wet- en regelgeving en afspraken:


•    Wet- en regelgeving
Een zorginstelling die voldoet aan alle wet- en regelgeving, zoals de energiebesparingsplicht en de richtlijnen uit de EPBD III, kan zich in alle rust en vertrouwen focussen op de zorg. 
•    Lagere energiekosten
Duurzame oplossingen leiden tot betere energieprestaties. Zorginstellingen profiteren van aanzienlijk lagere energiekosten, een hogere vastgoedwaarde en maken optimaal gebruik van duurzame energiebronnen. 
•    Duurzame toekomst
Door werk te maken van duurzaamheidsambities, zoals het verlagen van de CO2-footprint, het bevorderen van circulariteit en duurzaam bouwen, en het realiseren van ESG-doelstellingen draagt een zorginstelling bij aan een duurzamere zorgsector. 
•    Positieve impact
Door te investeren in duurzame maatregelen neemt een zorginstelling haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en draagt zij bij aan een betere toekomst voor iedereen.

 

Verduurzaming door Unica  


Unica begrijpt de uitdagingen waarmee de zorgsector te maken heeft en biedt doordachte oplossingen om zorgvastgoed duurzaam te maken. Met onze expertise en bewezen aanpak helpen we jouw zorginstelling om in vier stappen te verduurzamen: 


1.    Energy performance scan
Onze experts voeren een gedegen onderzoek uit om te ontdekken welke mogelijkheden er zijn om de energieprestaties van jouw zorggebouw te verbeteren.  
2.    Duurzaam ontwerp
We stellen een op maat gemaakt technisch plan op om jouw zorggebouw te verduurzamen.  
3.    Duurzaam gebouw
Na goedkeuring van het duurzaamheidsplan gaan we over tot de realisatie van de duurzame oplossingen.  
4.    Onderhouden en beheren
Met regelmatig onderhoud en beheer van de duurzame systemen zorgen we ervoor dat jouw zorginstelling blijft voldoen aan de hoge duurzaamheidsstandaarden.

 

Hoe kunnen we jou helpen om zorg de ruimte te geven?

Wil je met jouw zorginstelling ook een belangrijke stap zetten richting een energie-efficiënte en toekomstbestendige zorgomgeving? Neem dan contact met ons op.