Duurzame mobiliteit | Unica

Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit

Meer dan de helft van de wegkilometers in het personenvervoer is werkgerelateerd. Als werkgever hebben we daarom een grote rol in het verduurzamen van mobiliteit. Bijvoorbeeld door ons wagenpark te verduurzamen, maar ook door onze medewerkers duurzaam te laten reizen en werken. In 2021 is daarom ons mobiliteitsbeleid vernieuwd, gericht op minder uitstoot en meer mogelijkheden voor flexibel vervoer. In het beleid is rekening gehouden met de verschuivende behoefte van bezit naar gebruik, een groter aanbod van elektrische voertuigen en meer keuzevrijheid voor een leaseauto of een mobiliteitsbudget, waarmee flexibeler met openbaar vervoer kan worden gereisd. Daarnaast wordt er op verschillende locaties geëxperimenteerd met duurzame servicelogistiek. Het nieuwe mobiliteitsbeleid is een belangrijke stap naar de doelstelling om in 2025 geen auto’s met een verbrandingsmotor meer te bestellen, zodat het wagenpark van Unica in 2030 emissievrij is.

Energie & klimaat
We maken de meest uitdagende ambities van onze klanten waar en maximaliseren onze impact in de transitie naar een CO2-neutrale samenleving.