Energiebeleid | Unica

Energiebeleid

Energiebeleid

Doelgericht sturen op CO2-reductie is voor ons een prioriteit. Om in 2050 een CO2-neutrale en circulaire economie te bereiken staan we voor een grote verduurzamingsopgave waar Unica als grote landelijke dienstverlener, werkgever en ketenpartner een belangrijke rol in heeft. Onze lange termijn ambitie is dan ook om onze uitstoot te reduceren naar 0. Dit doen we door gebouwen en industriële processen te verduurzamen, energieverbruik te reduceren en te kiezen voor duurzame energiebronnen en materialen.

CO2-Prestatieladder
Om onze managementaanpak rondom energie en CO2-reductie te stroomlijnen en verder te optimaliseren, maken we gebruik van de CO2-Prestatieladder. De verslagen zijn hieronder te downloaden.

De concretisering van onze lange termijn ambitie zal gemaakt worden aan de hand van Science-Based Targets met het doel om een klimaatstrategie in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs te ontwikkelen. Om onze managementaanpak rondom energie en CO2-reductie binnen ons netwerk van bedrijven hiertoe te stroomlijnen en verder te optimaliseren, maken we gebruik van de CO2-Prestatieladder. In verband met de grootte van onze organisatie is ervoor gekozen om in 2023 in te stappen op niveau 3, met de ambitie om door te stappen naar niveau 4 en 5.

Op korte tot middellange termijn ligt onze focus op het vergroten van (real time) inzicht in energiestromen en verduurzamingskansen, het verhogen van de energie-efficiency van onze kantoor- en bedrijfslocaties, het elektrificeren van ons wagenpark en verduurzaming van werkgebonden personenmobiliteit. Een concreet en actueel doel is het bereiken van een emissievrij wagenpark in 2030.

De vermelding van Unica in het overzicht van certificaathouders is hier online terug te vinden.

Energie & klimaat
We maken de meest uitdagende ambities van onze klanten waar en maximaliseren onze impact in de transitie naar een CO2-neutrale samenleving.