Health Intelligence | Unica

Health Intelligence

Health Intelligence

inzicht met health intelligence

In het bedrijfsleven is het gangbaar om processen te optimaliseren en de bedrijfsvoering te sturen op basis van de eigen bedrijfsinformatie (business intelligence). Door toenemende digitalisering en de vraag naar meer efficiëntie in de zorg zien ook steeds meer zorginstellingen de waarde in van data.

Wat is health intelligence?

Met health intelligence kunnen zorginstellingen hun eigen data benutten om inzicht te krijgen in processen, problemen op te lossen (of zelfs preventief te voorkomen) en hun zorgverlening te verbeteren. Met behulp van kunstmatige intelligentie interpreteert health intelligence geregistreerde gegevens (data) uit meerdere beschikbare bronnen. Denk bijvoorbeeld aan zorgbeheer, handelingen en acties in het elektronisch zorgdossier, beoordelingen en oproepen. Met de hieruit verkregen inzichten kunnen zorginstellingen hun zorgverlening optimaal organiseren en medewerkers zo goed mogelijk ondersteunen in hun werkzaamheden.

maak optimaal gebruik nieuwe inzichten

De voordelen van health intelligence:

 • Inzicht en overzicht
  Maakt data uit diverse bronsystemen inzichtelijk. Dit helpt om betere beslissingen te nemen in het belang van de organisatie, medewerkers en cliënten/bewoners.
 • Betere zorgverlening
  Analyseert (onrust)observaties en incidentenevaluaties en optimaliseert behandelplannen.
 • Zorgkwaliteit en veiligheid
  Verhoogt de kwaliteit van zorg, het welzijn en de veiligheid van medewerkers en cliënten/bewoners.
 • Efficiënter werken
  Geeft inzicht in de verhouding tussen zorgindicatie en de daadwerkelijk verleende zorg. 
 • Ondersteuning en sturing
  Biedt (nieuwe) inzichten die zorgprocessen kunnen ondersteunen en bijdragen aan een betere sturing van de organisatie.

Hoe kunnen we jou helpen om zorg de ruimte te geven?

Als technisch dienstverlener met ruime ervaring in de zorg is Unica in staat om twee werelden samen te brengen: zorg en techniek. Wij zetten onder meer ICT, zorgdomotica (denk aan slimme sensoren en monitoringsystemen voor leefstijl, klimaat en bezetting) en artificial intelligence in om jouw zorginstelling te helpen bij alle uitdagingen die er liggen. Zo werken we samen aan het voortdurend verbeteren van de zorg aan cliënten/bewoners en proberen we medewerkers zoveel mogelijk te ondersteunen en te ontlasten. Wil je meer weten over health intelligence en het digitaliseren van werkprocessen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.