Informatiebeveiliging en IT security | Unica

Informatiebeveiliging en IT security

Informatiebeveiliging en IT security

Security algemeen beeld

Voor bedrijven en organisaties is informatiebeveiliging een complexe, maar noodzakelijke verplichting. Dat geldt zeker voor de zorgsector, waar voortdurend grote hoeveelheden privacygevoelige medische en cliëntgegevens worden uitgewisseld. Om de risico’s zo goed mogelijk te bedwingen wordt de (Europese) wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging steeds strenger. Zo is sinds 2018 in de hele EU bijvoorbeeld de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Wat houdt informatiebeveiliging en IT-security in?

Beveiligingssystemen worden steeds vaker het doelwit van cyberaanvallen. Berichten over de kwetsbaarheid en risico’s van IT-systemen – van diefstal van privacygevoelige gegevens tot aan het compleet platleggen van een organisatie – zijn afkomstig uit nagenoeg alle branches. Voor zorginstellingen is het gezien de grote hoeveelheid privacygevoelige informatie enorm belangrijk dat zij hun informatiebeveiliging en IT-security goed op orde hebben. Bijvoorbeeld door cybersecurity-maatregelen te nemen om digitale data te beschermen tegen aantasting of aanvallen.

De voordelen van informatiebeveiliging en IT-security:

•    Wet- en regelgeving
Zorginstellingen voldoen hiermee aan de wettelijke regels en voorschriften.
•    Bedrijfscontinuïteit
Voorkom dat systemen/apparatuur plat komt te liggen.
•    Reputatie 
Een goede informatiebeveiliging en IT-security mitigeert de risico’s en kan zo reputatieschade voorkomen.

Hoe kunnen we jou helpen om zorg de ruimte te geven?

Unica zorgt ervoor dat de IT-diensten, cybersecurity en privacybescherming van jouw zorginstelling optimaal zijn ingericht. Met onze certificering tonen we aan dat we bescherming en verwerking van persoonsgegevens op het hoogste niveau uitvoeren.  Hackers richten zich op kwetsbare plekken in uw netwerk. Om te voorkomen dat hier risico’s ontstaan, monitoren wij 24/7 punten in uw netwerk en onze oplossingen. Doordat dit een continu proces is, is de tijd tussen het bekend worden van mogelijke kwetsbaarheden en het oplossen hiervan zeer kort. Dit is binnen onze sector een unieke benadering. 
Nsecure bezit de SOC 2 Type II Assurance verklaring, een zeldzaamheid binnen de access & security branche. Daarmee zijn de gegevens die Nsecure verwerkt als IT security dienstverlener veiliger dan ooit. Wil jij ook optimale digitale beveiliging voor jouw zorginstelling? Maak dan een afspraak met ons voor een vrijblijvend gesprek.