Inspectiecertificaat brandveiligheid | Unica

Inspectiecertificaat brandveiligheid

Inspectiecertificaat brandveiligheid

Zorginstellingen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers, cliënten/bewoners en bezoekers van een zorglocatie. In de zorgsector is het risico op brand en de mogelijke gevolgen ervan bijzonder hoog, vooral als er (veel) personen aanwezig zijn die het gebouw niet zelfstandig kunnen vluchten bij een noodsituatie. Daarom zijn (preventieve) maatregelen om brand te voorkomen van cruciaal belang om zowel de mensen als de medische apparatuur en het gebouw te beschermen. 

Wat is het inspectiecertificaat brandveiligheid?

inspectiecertificaat tablet

Een goed functionerende brandveiligheidsinstallatie is essentieel voor zorginstellingen. Hiervoor is jaarlijks onderhoud en periodiek beheer van de installatie nodig én verplicht. Externe en onafhankelijke inspectie-instellingen controleren deze beheer- en onderhoudswerkzaamheden. Als alles in orde is, krijgt de gebouweigenaar een inspectiecertificaat. 
De wet- en regelgeving schrijft voor in welke gevallen inspectiecertificaten voor brandbeveiligingsinstallaties, zoals brandmeldinstallaties, ontruimingsalarminstallaties, automatische sprinklerinstallaties en rookbeheersingsinstallaties, beschikbaar moeten zijn. Dit is onder meer vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Bovendien kan om het inspectiecertificaat brandveiligheid gevraagd worden voor vergunningen en verzekeringspolissen. 

monteur Unica Fire Safety

De voordelen van het inspectiecertificaat brandveiligheid:  

  • Wet- en regelgeving
    Dit certificaat toont aan dat een zorglocatie brandveilig is en aan alle voorschriften voldoet.
  • Veiligheidsbeleving
    De gebouweigenaar, installateur, verzekeraar en andere betrokken partijen hebben zekerheid over de kwaliteit van de brandbeveiligingsinstallatie.

Hoe kunnen we jou helpen om zorg de ruimte te geven?

Wil je  meer weten over het verkrijgen van een inspectiecertificaat in de zorg? De experts van Unica staan voor je klaar met meer informatie. Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op voor een op maat gemaakt voorstel.