Materialiteitsanalyse | Unica

Materialiteitsanalyse

Materialiteitsanalyse

Duurzaam en toekomstbestendig ondernemen betekent sturen op – en communiceren over - de onderwerpen die ertoe doen. Om te bepalen hoe Unica de komende jaren structureel invulling kan geven aan duurzame ontwikkeling, is in 2022 een nieuwe materialiteitsanalyse uitgevoerd.

Met behulp van een externe analyse zijn eerst de belangrijkste maatschappelijke thema’s in kaart gebracht. Vervolgens hebben we onze stakeholders gevraagd naar de onderwerpen die zij belangrijk vinden en waar Unica volgens hen grote impact op heeft (of kan hebben) om duurzame waarde te creëren. Deze onderwerpen vormen de basis van onze duurzame strategie en krijgen een sterkere focus in onze verslaggeving. Onze stakeholders noemen als belangrijkste thema’s voor Unica:

  • Duurzame energie & CO2-reductie
  • Innovatie
  • Circulariteit
  • Veiligheid & gezondheid
  • Ontwikkeling & duurzame inzetbaarheid
  • Digitalisering
  • Ethiek & integriteit