Watertechniek | Unica

Watertechniek

Watertechniek

Veilig drinkwater is essentieel voor de gezondheid van cliënten en personeel

Een veilige (drink)watervoorziening is essentieel voor de gezondheid en het welzijn van de cliënten/bewoners, medewerkers en bezoekers van een zorginstelling. De zorgspecifieke wet- en regelgeving met betrekking tot waterveiligheid is streng en complex. Veel zorginstellingen laten de watertechniek daarom over aan een hierin gespecialiseerde partij, die kan garanderen dat aan alle normen en richtlijnen wordt voldaan.  

Wat is watertechniek?

Onder watertechniek worden alle technische en beheermaatregelen verstaan die te maken hebben met de (drink)watervoorziening. Zorginstellingen doen er verstandig aan om deze onderdelen te combineren in een beheersplan. Bij Unica omvat zo’n beheersplan de volgende onderdelen :

Risicoanalyse Bestaande Installatie 


De eerste stap is een grondige inspectie en analyse van de drinkwaterinstallatie(s). Van de hoofdkraan tot elk tappunt worden legionellarisico’s, materiaalgebruik, verbruikspatronen en omgevingstemperaturen geëvalueerd. Dit resulteert in een rapportage met potentiële risico’s en gericht advies om deze tot een minimum te beperken. Alle maatregelen, zoals risico-inventarisaties, inspectierapporten, temperatuurmetingen en spoelacties, vormen samen een beheersplan. Deze is in te zien in een app. Dit garandeert online registratie, zichtbaarheid en naleving van alle (wettelijke) verplichtingen omtrent drinkwaterveiligheid.

Oplossen van technische gebreken en het voorkomen van legionella 


Unica kan de controle over een drinkwaterinstallatie volledig overnemen, zoeken naar technische defecten en (potentiële) legionellabesmettingen, en de installatie aanpassen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij valt te denken aan het verwijderen van dode leidingen of ongebruikte tappunten – deze vormen een goede voedingsbodem voor legionellabacterie – en/of het herstellen van de installatie. 

Beheer, inspectie en onderhoud 


In een beheersplan worden de risico’s en bijbehorende maatregelen omschreven. Deze maatregelen dienen als leidraad voor periodieke beheerstaken conform NEN1006 en de waterwerkbladen. Unica kan zorginstellingen het volledige beheer en onderhoud uit handen nemen. Ook is het mogelijk om taken efficiënt te verdelen tussen Unica en de gebouwbeheerder.

Watertechniek

Ontwerp en aanleg nieuwe installaties 


Samen met betrouwbare partners zorgt Unica voor een goed doordachte drinkwaterinstallatie die aan alle eisen voldoet. Van ontwerp en tekeningen tot het kiezen van de materialen; Unica biedt waardevolle ondersteuning. Tijdens de uitvoering voert Unica inspecties en inbedrijfstellingen uit, resulterend in een risicoanalyse en een bijpassend beheersplan.

Hoe kunnen we jou helpen om zorg de ruimte te geven?

Bij Unica begrijpen we het belang van veilig (drink)water in de zorg. Met onze expertise in watertechniek kunnen we jouw zorginstelling voorzien van een betrouwbare, efficiënte en duurzame watervoorziening en een continue bewaking van de waterkwaliteit. Onze kracht is een op maat gemaakt beheersplan dat aan alle normen en wettelijke vereisten voldoet. Wil je weten hoe Unica de watervoorziening van jouw zorginstelling naar een hoger niveau kan tillen? Neem dan contact met ons op.