De Harde Leerschool wint Unica Innovation Challenge 2022 | Unica

De Harde Leerschool wint Unica Innovation Challenge 2022

De Harde Leerschool wint Unica Innovation Challenge 2022

Op vrijdag 24 november vond de derde editie van de Unica Innovation Challenge plaats, die dit jaar in het teken stond van de krapte op de arbeidsmarkt. Uit de twee gekozen finalisten ging De Harde Leerschool uiteindelijk met de Unica Innovation Award naar huis. Stichting De Harde Leerschool staat voor een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen mee kan doen. De stichting wil er samen met Unica voor zorgen dat technische beroepen beter zichtbaar zijn in het programma dat De Harde Leerschool aanbiedt. De Unica Innovation Challenge in een initiatief van de afdeling Procurement & Supply Chain van Unica. Unica stelt een investeringsbudget beschikbaar om het idee samen met De Harde Leerschool verder uit te werken en toepasbaar te maken.

Krapte op de arbeidsmarkt
De derde editie van de Unica Innovation Challenge stond in het teken van de krapte op de arbeidsmarkt, wat dagelijks wordt ervaren in de techniek en bouwsector. Dik Geelen, directeur Procurement & Supply Chain bij Unica: “Het is ons gezamenlijke vraagstuk hoe we mensen enthousiasmeren voor een baan in de techniek. Hoe zorgen wij ervoor dat de youngsters van nu weer voor een vakgebied kiezen waarmee ze in de techniek van onze gebouwen uiteindelijk een prachtige toekomst krijgen?”, schetste hij. Daarbij hebben alle bedrijven in de sector volgens hem dezelfde uitdaging. “Of die jonge mensen uiteindelijk voor Unica gaan werken, of dat ze bij een ander bedrijf binnen de sector terechtkomen, vind ik niet zo belangrijk. Ik geloof erin dat we meer bereiken als we onze krachten op dit gebied bundelen.” 

Twee finalisten
Nadat er afgelopen maanden verschillende ideeën zijn ingestuurd voor de derde editie van de Unica Innovation Challenge zijn De Harde Leerschool en Nestor uitgekozen als de twee laatste kanshebbers. De finalisten kregen de kans hun idee te pitchen voor de jury bestaande uit: Folkert Potze, onderwijsdirecteur Techniek van het ROC Nijmegen, Edwin Smit, IFM Segment Manager bij Unica en lid van het Unica Duurzaam Ondernemers Netwerk en Tjalle Klop, HR Manager bij Unica.

De Harde Leerschool
De Harde Leerschool is een organisatie welke een waardevol programma biedt, waarbij (jong)volwassenen zonder perspectief op werk of opleiding via de rugbysport een nieuwe kans wordt geboden om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Tijdens het programma wordt er gestuurd op de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de deelnemers waardoor de kansen op deelname aan de arbeidsmarkt worden vergroot. Door een effectief programma lukt het De Harde Leerschool gemiddeld 50% van de deelnemers door te laten stromen naar betaald werk of terug naar school. Momenteel starten er per jaar maar 1 of 2 deelnemers met een baan in de techniek: daar wil De Harde Leerschool in samenwerking met Unica verandering in brengen.

Nestor
Ieder jaar halen zo’n 150.000 mbo-studenten hun diploma, maar slechts 58% van hen gaat direct de arbeidsmarkt op. De helft hiervan stroomt door in een ander onderwijstraject. Daar tegenover staat dat er momenteel ruim 400.000 mbo-niveau vacatures openstaan, waarvan 125.000 op het gebied van techniek. Unica is een van de bedrijven uit de sector die de krapte op de arbeidsmarkt meer dan ooit ervaart. Nestor heeft daarom ‘Fit For Future’ bedacht: een op jongeren afgestemde tool om hen enthousiast te maken voor een baan in de techniek. Met name het inzichtelijk maken van de grotere kansen op een baan, werkgeluk, beloning en voldoening staat in de tool centraal. Samen met Unica wil Nestor Fit For Future testen, pilots draaien en de tool uitrollen over de potentiële doelgroep (mbo-studenten).

Dirk Danen (link) en Ed Oskam (rechts) nemen de Unica Innovation Award in ontvangst.

Winnaar 2022
Na twee bevlogen en enthousiasmerende pitches heeft de jury De Harde Leerschool unaniem als winnaar uitgeroepen. Tjalle Klop, een van de drie juryleden, ligt de keuze van de jury toe: “Het bijzondere is dat De Harde Leerschool de focus legt op waar het moet liggen: niet op het krijgen van een arbeidscontract, maar op de ontwikkeling van de mensen, de programmadeelnemers. Je wordt als werkgever meegenomen in het proces en de reis van de deelnemers waardoor je een band creëert, al voordat er bijvoorbeeld een baan is aangeboden. De mens staat centraal, en dat is bij Unica ook een van onze belangrijkste waarden. Unica kan een zeer betrokken partner worden en bovendien zien we veel kansen om deelnemers enthousiast te maken voor technische beroepen. Bijvoorbeeld door het geven van gastlessen en deelname aan de door De Harde Leerschool georganiseerde banenmarkt.” 

Het kenmerk van de Innovation Challenge is dat Unica samen met partners wil innoveren en er een evenredige inspanning geleverd wordt door Unica én de winnaar; qua inzet van informatie, mensen en financiële middelen. De Harde Leerschool en Unica gaan de komende maanden verder in gesprek om te bepalen hoe het gewonnen investeringsbudget ingezet gaat worden.