Duurzaamheidsimpuls voor Driestar educatief

Duurzaamheidsimpuls voor Driestar educatief

Maurits Idema overhandigt een attentie aan Kees Codée van Driestar educatief


Driestar educatief greep het jubileumjaar 2019 aan om de duurzaamheidsambities een nieuwe impuls te geven. Vanuit een meerjarenvisie op het gebied van duurzaamheid koos de onderwijsgroep voor de installatie van zonnepanelen, die onder begeleiding van Unica geplaatst werden. Optimalisatie van de bestaande klimaatvoorzieningen en aansluiting van de zonnepanelen op de installaties was ook onderdeel van het traject.

Als hbo-instelling moet Driestar educatief voldoen aan wettelijke verplichtingen voor energiebesparing, Bovendien ziet de onderwijsorganisatie duurzaamheid vooral als een belangrijk onderdeel van haar DNA. Samen met diverse andere scholen sloot het eerder al een convenant ‘Duurzaam doen’ af. Daarmee committeert Driestar zich aan het behalen van specifieke doelstellingen. “Onderdeel daarvan is ook een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (MJOP), dat we vorig jaar samen met onze vaste onderhoudspartner Unica hebben opgesteld. De conclusie was dat ons gebouw bouwkundig op orde was, maar dat er aan de installaties nog wel wat te optimaliseren viel”, vertelt Kees Codée, programmamanager duurzaamheid bij Driestar educatief.

Unica-contractbeheerder Maurits Idema overhandigt een attentie aan Kees Codée van Driestar educatief

Optimalisatie warmte-koudeopslag
Een MJOP brengt in kaart welke onderhoudsmaatregelen het meest efficiënt zijn, in relatie tot het verwachte rendement en de investeringen die ermee gepaard zijn. Het plaatsen van zonnepanelen had de meest duurzame en economische slagkracht. “Unica heeft de technische mogelijkheden goed in kaart gebracht en ervoor gezorgd dat de panelen goed aansluiten op de bestaande installaties. Er zitten veel cowboys in de zonnepanelen-branche, daar blijven we liever van weg. Unica en zijn partners hebben niet alleen een vakkundige aansluiting van de panelen verzorgd, maar ook diverse andere optimalisatieslagen doorgevoerd. Daar viel bijvoorbeeld ook het verbeteren van de prestaties van de warmte-koudeopslag (WKO) onder. Die is een paar jaar geleden door een andere partij geplaatst, maar werkte niet naar behoren”, vervolgt Codée.

Duurzaam vliegwiel
Behalve duurzame voorzieningen, is ook het aantoonbaar laten groeien van bewustwording onderdeel van het convenant. Driestar zet zich dan ook actief in om docenten en studenten te laten participeren in het duurzaamheidsprogramma. “Onze betrokkenheid bij duurzaamheid komt voort uit de gedachte dat God de aarde geschapen heeft en we daar goed voor moeten zorgen”, verduidelijkt Codée. “Driestar educatief heeft duurzaamheid verankerd in het lesprogramma. Wij verzorgen lerarenopleidingen voor basis- en voortgezet onderwijs, dus via onze studenten komt duurzaamheid dan weer bij de leerlingen en kinderen terecht. Die leerlingen komen uiteindelijk weer als student naar onze opleiding. Dat vliegwiel willen we op gang brengen, zodat duurzaamheid echt iets van de dagelijkse praktijk wordt.”