E-trucks als aanjager voor elektrificatie van de samenleving | Unica

E-trucks als aanjager voor elektrificatie van de samenleving

E-trucks als aanjager voor elektrificatie van de samenleving


Op dit moment komen elektrische vrachtwagens in Nederland nog maar sporadisch voor. Hoewel de E-truck nog in een pioniersfase zit, zal het aantal voertuigen de komende jaren in rap tempo toenemen. De huidige groei van het aantal elektrische vrachtwagens ligt nu al hoger dan die van elektrische personenauto's toen deze zich in de pioniersfase bevonden. Het zogenoemde 'tipping point' nadert dan ook met rasse schreden. Thomas Weusthof, product owner eMobility, vertelt meer over de ontwikkeling omtrent elektrificatie in de logistieke sector en de impact die dit heeft op de beschikbaarheid van voertuigen, het elektriciteitsnet en laadfaciliteiten die ontwikkeld moeten worden.

 

emobility 2

Toenemend aandeel van vrachtvervoer in uitstoot
Met het oog op de toekomst is de elektrificering van de logistieke sector hard nodig. Ongeveer 20% van de CO2 uitstoot komt op dit moment van het verkeer. Hiervan is de helft afkomstig van het vrachtvervoer. Dit aandeel is de laatste jaren langzaam gestegen en dus is het belangrijk om te kijken met welke technologie de sector het best kan verduurzamen. Zeker aangezien verwacht wordt dat de hoeveelheid vrachtvervoer de komende jaren verder zal stijgen.

Waterstof of elektrisch
Lang werd er gedacht dat nieuwe vrachtwagens op waterstof gingen rijden. Het idee dat dit de dominante technologie gaat worden, is echter achterhaald doordat de prestaties van elektrische voertuigen in rap tempo verbeteren. Met name de gebruikte batterijtechnologie in elektrische voertuigen ontwikkelt snel, waardoor het bereik van elektrische voertuigen snel toeneemt. Ook zijn de kosten van batterijen lager geworden en zijn de batterijen sneller op te laden dan voorheen.

Effect op netwerkcapaciteit
Dat de ontwikkelingen op dit gebied hard gaan, is bijvoorbeeld zichtbaar bij in het openbaar vervoer. Deze sector is al volop aan het elektrificeren, want inmiddels is al ruim 20% van de bussen die in Nederland rijden elektrisch aangedreven. De voornaamste reden hiervan is economisch; de 'Total Cost of Ownership' van elektrische bussen is nu al beter dan die van een diesel. Hoewel dit bij vrachtwagens nog niet het geval is, is de verwachting dat dit omslagpunt in 2025/2026 bereikt zal worden. Dat betekent dat deze transitie met grote snelheid nadert. Het realiseren van deze omslag kent echter wel drie uitdagingen:

  1. De beschikbaarheid van voertuigen
  2. Laadmogelijkheden
  3. De impact op het elektriciteitsnet

Hoewel de dichtheid van de Nederlandse laadinfra nu al het best is van heel Europa, zal de komst van elektrische vrachtwagens doorontwikkeling van dit netwerk vergen. Vrachtwagens kennen namelijk andere type laders dan personenauto's. Alleen met hoge vermogens kunnen vrachtwagens snel geladen worden. Denk hierbij aan vermogens van 350kW tot 1000kW. Dit type laadpunten zal in de toekomst geplaatst moeten worden op bijvoorbeeld parkeerplaatsen en industrieterreinen.

De impact hiervan is groot. Vooral op de netwerkcapaciteit is deze ingrijpend. Om dit mogelijk te maken zal de capaciteit van het net de komende jaren moeten verbeteren, zodat ook vrachtwagens opgeladen kunnen worden. Daarom is het van belang nu de juiste keuzes te maken met het oog op de transitie naar elektrische logistiek. Want over minder dan 5 jaar is de E-truck niet meer weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld.