Ed Nijpels: "Unica moet actief vooroplopen en klanten helpen in de energietransitie"

Ed Nijpels: "Unica moet actief vooroplopen en klanten helpen in de energietransitie"


Het Ontwerp van het Klimaatakkoord bevat zo’n zeshonderd milieumaatregelen die moeten leiden tot 49 procent CO2-reductie in 2030. Voor de zomer moet er een definitief akkoord liggen, waarmee de overheid, bedrijven en burgers aan de slag kunnen. Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad dat het ontwerpakkoord indiende, ziet in de voorjaarseditie van CommUNICAtie, het relatiemagazine van Unica, een belangrijke rol weggelegd voor bedrijven als Unica.

Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad (fotografie: Christiaan Krouwels)

Het Ontwerp van het Klimaatakkoord dat u in december presenteerde levert veel maatschappelijke discussie op, over de kostenverdeling, de haalbaarheid en de gevolgen voor de Nederlandse concurrentiepositie. Vindt u deze zorgen terecht?
“Aandacht voor de kostenverdeling is goed. Vanaf het begin hebben Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, en ik gezegd dat de energietransitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn. Niemand wil een onbetaalbare transitie. De politiek heeft in het regeerakkoord en in de Klimaatwet aangegeven 49 procent CO2-reductie te willen. Met ons ontwerpakkoord ligt er een schat aan voorstellen waarmee dit kan. Honderden partijen willen hier ook mee aan de slag. Het is nu aan de politiek om te zorgen voor een juiste verdeling van de lusten en de lasten tussen burgers onderling en tussen burgers en bedrijfsleven.

Zijn er technologische innovaties nodig om de doelstellingen te bereiken, of kan het ook met de huidige stand der techniek?
“Er zijn zeker technologische innovaties nodig. De energievoorziening wordt meer afhankelijk van het weer en moet toch betrouwbaar blijven. Dat vraagt om een slimme integratie van alle systemen die met energieopwekking en energieverbruik te maken hebben. Big data en Internet of Things (IoT) kunnen hier een grote rol in spelen.

Gebouwen kunnen netto energieleverancier worden, ze kunnen een rol spelen bij tijdelijke pieken en dalen. Een mooi voorbeeld is een groot koelhuis van supermarktketen Lidl. Als er in de regio een stroomtekort dreigt, gaat het koelhuis tijdelijk wat minder diep vriezen. Zo zie je hoe techniek nieuwe samenwerkingen en oplossingen mogelijk maakt. En Lidl verdient geld aan deze back-up dienst. Wie vooroploopt, boort nieuwe markten aan.”

Welke technologieën zijn volgens u kansrijk om de uitvoering van het Klimaatakkoord positief te beïnvloeden?
“Als ik dat zou weten, had ik beter belegger kunnen worden in plaats van politicus en bestuurder. Wat ik wel weet is dat technologieën die energie besparen kansrijk zijn. Er gaat veel energie verloren bij opwekken, transport, conversie, systeemverlies en lekken, dus voor elke petajoule die we besparen, hoeven we 3 petajoule minder energie op te wekken. Energiebesparing is daarmee de beste CO2-reductie die er is.”

Is techniek het voornaamste middel om de klimaatdoelstellingen te realiseren, of zijn er nog andere belangrijke componenten die het verschil kunnen maken?
“De sociale component is misschien nog wel belangrijker dan technologie. In de recent verschenen voortgangsrapportage van het Energieakkoord staat een interview met Biense Dijkstra. Hij is een innovatieve Friese aannemer, die zich helemaal richt op verduurzaming. Hij vertelt dat hij bij de
verduurzaming van woningen de meeste tijd in het proces steekt in de begeleiding van de bewoners. Het kost ietsje meer, maar je lost voor klanten de relevante problemen op. Mijn oproep is dan ook: durf te innoveren en zoek elkaar op. Ik sluit me helemaal aan bij Biense, die zegt: ‘Verduurzaming is de beste business case die je kunt bedenken’."

Dit artikel werd gepubliceerd in ons relatiemagazine CommUNICAtie (voorjaar 2019).