Eigen bestuur voor diversiteitsplatform Unique | Unica

Eigen bestuur voor diversiteitsplatform Unique

Eigen bestuur voor diversiteitsplatform Unique

De diversiteitscultuur van Unica krijgt een nieuwe impuls met het aanstellen van een eigen bestuur voor Unique. Dit interne platform richt zich sinds 2020 op de opbouw van een divers personeelsbestand. Vier enthousiaste Unica-medewerkers vormen vanaf deze zomer het bestuur van het platform, dat ten doel heeft dat iedereen binnen het bedrijf zichzelf kan zijn en vanuit authentieke kracht kan bijdragen aan het zakelijke succes en de omgeving.

Als landelijk opererend technisch dienstverlener met meer dan 3.700 medewerkers behoort Unica tot de grootste werkgevers van ons land. Toch merkt het bedrijf dat het huidige personeelsbestand nog niet altijd een volwaardige afspiegeling is van de maatschappij. Sommige groepen zijn ondervertegenwoordigd binnen Unica, dus om dat te veranderen is sinds 2020 een grootschalig diversiteitsprogramma actief.

Gezonde man/vrouw balans
Centraal in dat programma staat Unique, een platform van waaruit activiteiten worden opgezet om de diversiteitscultuur van Unica verder te ontwikkelen. Diversiteit kent vele componenten, variërend van etnische diversiteit tot het inzetten van medewerkers met een arbeidsbeperking. Unica wil de cultuur stap voor stap verder ontwikkelen, met als eerste doelstelling een gezondere balans in de verdeling tussen mannen en vrouwen die binnen Unica zijn.

Om dat aandacht te geven is onder meer een mentorprogramma opgezet en zijn er specifieke workshops gehouden die gericht zijn op vrouwelijk leiderschap. Unique biedt de vrouwen die binnen Unica werkzaam zijn daarmee meer mogelijkheden voor interactie en samenwerking. Dat moet bijdragen aan het streven om vrouwelijk (technisch) talent te behouden en de aantrekkingskracht van Unica als werkgever onder vrouwen te vergroten. 

Meer zichtbaarheid
De activiteiten van Unique concentreerden zich tot dusverre vooral op vrouwen binnen Unica, maar het vernieuwde bestuur gaat het platform nu ook meer zichtbaarheid geven onder mannelijke collega’s en de buitenwereld. De vier aangestelde bestuursleden Mirella Faber (voorzitter), Judith Borsboom (penningmeester), Penny van der Heijden (secretaris) en Janine Brons (evenementen) ontwikkelen concrete plannen om de diversiteitscultuur in de komende 1,5 jaar nog verder te versterken. Daarbij zal de focus voorlopig nog op de man/vrouw verhouding liggen, omdat die nog niet op het ambitieuze niveau is waar Unica naar streeft.