Erasmus MC optimaliseert ruimtegebruik met Building Insight

Erasmus MC optimaliseert ruimtegebruik met Building Insight


De afdeling vastgoedbeheer van het Erasmus MC gebruikt het dataplatform Building Insight om inzichten te krijgen over het gebruik van diverse ruimtes van het universitaire ziekenhuis. Waar het platform oorspronkelijk ingezet werd om de luchtkwaliteit van ruimtes te monitoren, experimenteert het Rotterdamse ziekenhuis nu ook met andere modules van Building Insight. “Op elk moment de ruimtecondities kennen is voor ons van grote waarde”, vertelt Gerard de Groot, adviseur technische automatisering bij het Erasmus MC. 

Toen gaandeweg de coronapandemie duidelijk werd dat luchtkwaliteit in binnenruimtes mogelijk een rol speelt bij de verspreiding van het virus, namen zorginstellingen zoals het Erasmus MC aanvullende maatregelen om die luchtkwaliteit de garanderen. “We zochten een ‘logger’ voor de luchtkwaliteit die eenvoudig plaatsbaar is en naast de gebruikelijke technische informatie zoals CO2, temperatuur en luchtvochtigheid ook de gebruiker van de ruimte direct over de luchtkwaliteit kan informeren”, vertelt Gerard.  

Met Building Insight werd die behoefte ingevuld. Dat de gegevens op afstand konden worden uitgelezen was een bijkomend voordeel. “Je hoeft niet telkens naar de ruimtes toe om een sensor uit te lezen. Dat bespaart tijd en – tijdens corona niet onbelangrijk – ook contactmomenten. Doordat de gebruikers zelf in de ruimte de informatie op hun smartphone uitlezen, kunnen ze met wat uitleg ook hun eigen gebruikersgedrag aanpassen om de luchtkwaliteit op orde te houden.” 

Met Building Insight kunnen gebruikers van een ruimte zelf informatie over de luchtkwaliteit aflezen hun eigen smartphone.

Koppeling met facilitair beheer 
Voor het team van technische automatisering waar Gerard leiding aan geeft, is het permanente inzicht in de ruimtecondities van grote waarde. “We kunnen nu direct de effecten zien van aanpassing van klimaatregeling of luchtvolume”, geeft hij als voorbeeld. Maar ook buiten het installatiebeheer ziet hij kansen. “De gegevens zijn beschikbaar voor andere facilitaire diensten, die zich bijvoorbeeld bezig houden met het reserveren van vergaderruimtes of de schoonmaak. We experimenteren met een koppeling met ons facilitaire systeem waarbij Building Insight ook inzicht geeft in de bezetting van een ruimte. Dan kan bijvoorbeeld worden vastgesteld wanneer een vergaderruimte kan worden vrijgegeven, of hoeft een ruimte niet schoongemaakt te worden als die niet gebruikt is.” Voor dergelijke toepassingen ziet Gerard de belangstelling in de markt toenemen. “De beschikbaarheid van flex-werkplekken is zo’n volgend vraagstuk waar organisaties meer mee te maken krijgen. Dat meten we nu vaak via netwerkactiviteit, maar daar liggen ook mogelijkheden voor Building Insight.”  
 


 

Voorbeeld Building Insight Air portal

Ontsluiten van oude systemen 
Het inzicht in de ruimtecondities dankzij Building Insight is volgens Gerard een waardevol startpunt om het vastgoed- en installatiebeheer van het Erasmus MC te optimaliseren. “De combinatie van data zoals CO2-waardes en temperatuur, aangevuld met de werkelijke bezetting, geeft een beter beeld van het ruimtegebruik. Al is wel belangrijk dat afwijkingen altijd gestaafd worden met een controle ter plaatse. Er kan ook een basale technische reden zijn waardoor de condities oplopen naar onacceptabele waardes.”

De functionaliteit die Gerard nu met Building Insight invult, komt in steeds meer systemen beschikbaar. “In nieuwere installaties is sensortechnologie om data op afstand uit te lezen een standaardonderdeel van de ontwerpen. Building Insight is echter ook goed inzetbaar voor oudere systemen waarin die functionaliteit ontbreekt. Naast het combineren van alle data die normaal gesproken uit losse systemen komt, zit het rendement van Building Insight dus ook in het ontsluiten van oude systemen”, besluit Gerard.