GCVB: Vanaf 2021 nieuw beleid reductie aanrijdgevaar

GCVB: Vanaf 2021 nieuw beleid reductie aanrijdgevaar


Per 1 januari 2021 hanteert de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) een nieuw beleid om het aantal ongevallen door aanrijdingen te verminderen. Het beleid wordt aangescherpt als onderdeel van de aandacht voor veiligheidsbewustzijn, die de GCVB onder zijn ondertekenaars en onderschrijvers wil realiseren.

Het nieuwe beleid vervangt een eerdere beleidsnotitie van de GCVB over aanrijdbeveiliging. Ten opzichte van dit beleidsdocument is, aan de hand van ontvangen reacties en nieuwe inzichten in de stand der techniek, een aantal aspecten verduidelijkt. 

Veranderingen per 2021
Waar bij het vorige beleid de nadruk lag op het toepassen van technische middelen (sensoren, waarschuwingsgeluiden etc.) bij een beperkt aantal voertuigen, gaat dit beleid veel verder. Het geldt vanaf 2021 voor alle voertuigen en machines (werkgebonden- en niet werkgeboden) die bedoeld of onbedoeld binnen een werkvak of op een bouwterrein in beweging zijn. Het nieuwe beleid heeft effect op het ontwerp van het werkvak en/of bouwplaats, de voorbereiding, de planning en organisatie van de werkzaamheden, voor alle betrokken partijen die werkzaam zijn op een bouwplaats. De implementatietermijn is maximaal 1 jaar, wat in de praktijk betekent dat het beleid vanaf 1 januari 2022 is voorgeschreven. Naast de Ondertekenaars zullen ook de onderschrijvers van de GCVB het nieuwe beleid hanteren en toepassen.

Veiligheidsbewustzijn
Het voorkomen en signaleren van veiligheidsrisico’s is een speerpunt in het beleid van Unica. De technisch dienstverlener vindt veiligheidsbewustzijn erg belangrijk en is om die reden een van de initiatiefnemers en ondertekenaars van de GCVB. Inmiddels hebben meerdere bedrijven de GCVB ondertekend. Tot de ondertekenaars van het keteninitiatief behoren naast Unica: ProRail, Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, acta Safety Professionals, AKD, Ballast Nedam, BAM, Dura Vermeer, Heijmans, KIVI, Strukton, TBI, Van den Herik, VolkerWessels en Witteveen+Bos. Sinds de oprichting hebben meer dan 1.000 bedrijven in de sector zich aangesloten en de governance code onderschreven om het veiligheidsbewustzijn in de bouw- en installatiesector te vergroten.

Meer informatie over het nieuwe beleid reductie aanrijdgevaar is te lezen op de website van Governance Code Veiligheid in de Bouw.