Gemeente Amsterdam en Unica ondertekenen contract

Gemeente Amsterdam en Unica ondertekenen contract

V.l.n.r. Hans Poot, Werner Out en Robert Haasbroek
V.l.n.r. Hans Poot, Werner Out en Robert Haasbroek

Beheer en onderhoud dertien monumentale panden

Unica Building Services Amsterdam gaat dertien excellente, monumentale panden van de gemeente Amsterdam onderhouden. Het gaat hierbij om het preventief en correctief onderhoud aan elektrotechnische- en werktuigbouwkundige gebouwgebonden installaties. Het betreft onder andere de ambtswoning van de burgemeester, de stadsloketten, het stadsarchief, de Stadsbank van Lening en de Amsterdamse GGD instellingen. Vestigingsdirecteur Robert Haasbroek van Unica Building Services Amsterdam en Hans Poot, waarnemend directeur Gemeentelijk Vastgoed gemeente Amsterdam, hebben recentelijk (18 juni jl.) de dienstverleningsovereenkomst officieel ondertekend. 

De handtekeningen bekrachtigen een project dat voor Unica bestaat uit het technisch beheer en onderhoud van in totaal dertien karakteristieke, Amsterdamse gebouwen. De gemeente Amsterdam heeft in één keer al haar onderhoud aan technische installaties voor de kantoorhuisvestingspanden Europees aanbesteed. Unica heeft hierin vervolgens de objecten gekregen met een hoge politieke sensitiviteit, verhoogde risicofactoren en hoogwaardige kwaliteitsniveaus. Het gaat onder meer om Het Huis met de Kolommen, ook wel Deutzhuis genoemd, dat stamt uit 1672 en wordt bewoond door de burgemeester. Het Stadsarchief Amsterdam, het voormalige gemeentearchief dat historisch archiefmateriaal beheert. De Stadsbank van Lening, een Amsterdamse Kredietbank opgericht in 1614 en de panden van de GGD Amsterdam, de grootste en oudste geneeskundige gezondheidsdienst van Nederland. Tot de werkzaamheden behoren het preventief onderhoud, inclusief inspectieonderhoud en keuringen, het correctief onderhoud en het optimaliseren van de functionele prestaties van de technische installaties op de locaties. 

Diversiteit
Unica Building Services Amsterdam vindt het een eer om de iconische panden voor de gemeente Amsterdam te mogen onderhouden. Commercieel manager Werner Out: “Wij zijn trots op dit project en gaan er, in nauwe samenwerking met het Facilitair Bureau van de gemeente Amsterdam, voor zorgen dat de gebouwgebonden installaties van deze panden in topconditie verkeren. Juist de diversiteit van de karakteristieke panden zorgt ervoor dat wij onze expertise op het gebied van duurzaamheid, veiligheid, renovatie en het behoud van monumentale panden optimaal kunnen inzetten.” 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Unica Building Services Amsterdam: 020 – 3556538