Innoveren zonder tunnelvisie

Innoveren zonder tunnelvisie


Sinds maart 2019 beschikt Unica over een nieuwe strategische divisie. Het Unica Innovation Center treedt buiten de gebaande paden, op zoek naar vernieuwing en innovatieve oplossingen. Manager Stefan te Veluwe zette deze divisie op: “We hebben veel partijen gesproken die verbaasd reageerden op het feit dat Unica een Innovation Center heeft. Voor de branche is dit vernieuwend. Wij krijgen veel positieve reacties omdat we met thema’s bezig zijn die voor Unica op het eerste gezicht niet voor de hand liggen.”

De eerste drie maanden
“We zijn letterlijk met een blanco A4 begonnen”, vertelt Stefan. “Onze enige opdracht was: Zorgen dat Unica ook in de toekomst relevant blijft. De breedte van deze opdracht voorkwam dat we in een tunnelvisie terecht kwamen.” In de eerste maanden deden Stefan en zijn team onderzoek naar trends en ontwikkelingen en spraken ze veel partijen. “We zijn met klanten, leveranciers, concurrenten, startups en andere marktpartijen gaan praten. Ook hebben we naar de grote technologiebedrijven gekeken zoals Microsoft, Google en Tesla”, vertelt Stefan.
 
Ook de brede dienstverlening van Unica is onder de loep genomen. Daarbij werd duidelijk welke strategische oplossingen moeten worden toegevoegd. Stefan legt uit: “Er ligt een groot potentieel bij Unica, maar we focussen ons daar niet alleen op. We zoeken namelijk geen betere oplossingen voor bestaande problemen, maar nieuwe oplossingen voor nieuwe problemen.”

Transparant en concreet
Er vindt een open samenwerking plaats met klanten, derde partijen en Unica. “Wij geloven dat we door middel van transparantie meer en beter kunnen innoveren. Daarbij is niet onze concurrent onze vijand, maar stilstand in de sector”, vindt Stefan. Niet alle ideeën kunnen worden omgezet naar oplossingen en innovaties. “Wij werken met de fail-fast methode. Veel initiatieven stoppen we in vroegtijdig stadium of starten we niet eens. Het is makkelijk om ideeën te bedenken, maar de uitdaging ligt in de verwezenlijking. Ik merk dat we in staat zijn om heel snel concreet te worden en zaken op te pakken. Ondanks dat veel trends pas over drie jaar merkbaar zullen zijn.”

Stefan te Veluwe, manager Unica Innovation Center

Digitalisering & Data
Als merkonafhankelijk integrator heeft Unica de mogelijkheid om data uit verschillende bronnen te combineren en aan te sluiten bij de behoefte van de klant. “Data is overal”, legt Stefan uit. “Maar het is vaak verstopt in systemen en moeilijk te bereiken. Hier zien we veel potentie die blijft liggen. Met digitalisering kunnen we bijvoorbeeld een oplossing bieden in de verduurzaming, energietransitie en CO2-reductie.”

Als voorbeeld noemt Stefan een innovatietraject dat gestart is met een vastgoedpartij. “Zij hebben ons gevraagd om mee te denken over het gebruik van hun monumentale pand waarin verschillende bedrijven zijn gevestigd. Door middel van sensoren halen wij technische data op. De gebruikers van het gebouw kunnen via een app relevante informatie aanleveren over hun gebruik, comfort en beleving. Door deze databronnen te combineren, krijgen we beter inzicht in de mogelijkheden voor verduurzaming en nemen we menselijk gedrag mee. We verhogen het comfort voor de gebouwgebruikers en stellen de mens hierbij echt centraal."

  “Wij zoeken geen betere oplossingen voor bestaande problemen, maar nieuwe oplossingen voor nieuwe problemen.”

Personeelstekort
Ook op het gebied van de krapte op de arbeidsmarkt ontwikkelt het Innovation Center oplossingen. “Er is een structureel tekort aan technisch geschoold personeel, dat is een brancheprobleem”, weet Stefan. “Om hier een oplossing voor te vinden, kijken wij naar de manier waarop Unica deze mensen inzet. Momenteel brengen onze technici, die over dure en schaarse kennis beschikken, veel tijd door  in de auto op weg naar de klant. Dat is zonde. Wij willen deze kennis centraal inzetten. Door gebruik te maken van augmented reality kunnen de technici de mensen op de werkvloer ondersteunen wanneer zij er niet uitkomen. Dit zorgt ervoor dat onze technisch specialisten veel efficiënter ingezet kunnen worden en minder onderweg zijn. Een ander voordeel is dat de medewerkers op locatie meer en complexere werkzaamheden kunnen uitvoeren, wat meer uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden biedt. We doen een interne pilot met onze collega’s en in de toekomst willen we ook richting klanten deze service aanbieden bij storingen.”   

Transformatie naar kennisorganisatie
Stefan kijkt met een tevreden gevoel terug op de start van het Unica Innovation Center. “Wij opereren autonoom en realiseren toegevoegde waarde door ideeën concreet op te pakken en ons open op te stellen. Ik zie nu al de eerste resultaten terug.” Hij kijkt met vertrouwen naar de toekomst: “Unica transformeert van een uren-organisatie naar een kennis-organisatie. Door als Innovation Center voor de troepen uit te lopen, maken wij de weg vrij voor nieuwe ontwikkelingen. We worden steeds meer data gedreven en de efficiency neemt toe. Wij bundelen kennis waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.”Dit interview is afkomstig uit het Jaarverslag 2019.