Jeroen Bosch Ziekenhuis verlengt samenwerking met Unica

Jeroen Bosch Ziekenhuis verlengt samenwerking met Unica


Het Jeroen Bosch Ziekenhuis vertrouwt ook de komende vijf jaar op Unica Building Services als technisch onderhoudspartner. Sinds 2015 maakt het ziekenhuis in Den Bosch gebruik van de beheer- en onderhoudsdiensten van Unica.

De huidige locatie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis vierde afgelopen jaar zijn 10-jarig bestaan. De installaties in het pand zijn in 2011 aangelegd door Imtech, dat ook verantwoordelijk werd voor het elektrotechnische onderhoud. Na het faillissement van Imtech in 2015 nam Unica die werkzaamheden over. De intensieve samenwerking die Unica sindsdien opzette met het technisch facilitaire team van het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt vanaf 2022 minimaal vijf jaar voortgezet.

In aanloop naar de contractverlenging stond in het ziekenhuis uiteraard de coronapandemie centraal. In 2020 startte deze intensieve periode die tot op de dag van vandaag veel inspanningen kost voor de medewerkers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis – en voor alle andere medewerkers in de zorg. Alle aandacht ging uit naar de volle IC’s, de vele patiënten die werden getroffen door corona, maar ook naar de zorgmedewerkers die zelf ziek werden en de gevolgen die dat had voor de werkdruk in het ziekenhuis. In Den Bosch maakte Unica van dichtbij mee welke enorme inzet er gevraagd werd van zorgmedewerkers, dus dat is een groot compliment waard! Vanuit zijn expertise kon Unica de afgelopen twee jaar bijdragen aan het ondersteunen van diverse primaire processen, onder meer door energiegaranties en extra voorzieningen, zodat het Jeroen Bosch Ziekenhuis zoveel mogelijk zorg aan alle patiënten kon blijven leveren.

Gelukkig was er in 2021 ook ruimte om met het ziekenhuis de samenwerking te evalueren. Na diverse sessies zijn de speerpunten bepaald en is de samenwerking met ingang van 2022 verlengd en uitgebreid. De komende vijf jaar blijft Unica voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis de elektrotechnische installatie up-to-date houden en zal Unica voor het ziekenhuis ook inzoomen op duurzaamheid, innovatie en opleiden van nieuwe mensen. Unica is blij en dankbaar dat het Jeroen Bosch Ziekenhuis het vertrouwen heeft uitgesproken in de prettige samenwerking!

Simone Lankreijer (JBZ), Richard van den Brink (Unica) en Jos van den Berg (JBZ)
Simone Lankreijer (JBZ), Richard van den Brink (Unica) en Jos van den Berg (JBZ)