Rijksvastgoedbedrijf kiest voor Unica voor aanleg infrastructuur E-mobiliteit bij meer dan 100 Rijkskantoren

Rijksvastgoedbedrijf kiest voor Unica voor aanleg infrastructuur E-mobiliteit bij meer dan 100 Rijkskantoren


Unica, een van de grootste technisch dienstverleners van ons land, heeft in samenwerking met GreenFlux een omvangrijke opdracht ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het betreft de aanleg, beheer en onderhoud van de infrastructuur voor elektrische mobiliteit bij meer dan 100 Rijkskantoren in Nederland, zoals het Ministerie van Financiën en Ministerie van Onderwijs in Den Haag en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen. De aanleg is onderdeel van de ambitie van het Rijk om 20% van het Rijkswagenpark volledig elektrisch te laten rijden in 2020. Concreet gaan Unica en GreenFlux bij deze opdracht de aanleg, beheer en onderhoud realiseren van 1.000 laadpunten, waarvan 600 nog dit jaar aangelegd zullen worden. Deze laadpunten zijn bestemd voor zowel dienstauto’s als voor privé-auto’s van medewerkers en bezoekers.

Toekomstbestendige en duurzame mobiliteit
Belangrijke uitgangspunten in het meerjarige contract zijn de toekomstbestendigheid en de mogelijkheden tot het uitbreiden van het areaal aan laadpunten in de toekomst. Dit met het oog op de ambities voor elektrische mobiliteit bij de Rijksoverheid. Ook het ombouwen van bestaande laadpunten naar het huidige platform is onderdeel van de opdracht. Unica is tevens verantwoordelijk voor de verrekening van het gebruik en ontwikkelt daarnaast een dashboard waarbij per gebruikersgroep inzicht wordt geboden in gebruik, energie en de projectvoortgang. Unica werkt bij de uitvoering samen met GreenFlux, dat een geavanceerd digitaal platform biedt om de dienstverlening te ondersteunen. De looptijd van het contract is 4 jaar en gaat in per 16 januari a.s. 

John Quist, CEO van Unica: “De snel toenemende behoefte aan duurzame mobiliteit en de voorzieningen die hiervoor in de gebouwde omgeving getroffen moeten worden, bieden kansen aan bedrijven als Unica. Landelijke dekking, expertise en innovatiekracht zijn daarbij belangrijke elementen. Samen met partners als GreenFlux zullen wij onze dienstverlening op dit terrein in snel tempo blijven ontwikkelen, waarbij we zullen inspelen op ontwikkelingen zoals smart charging, local balancing, energieverrekening en het inzetten van smartphones en tablets.”

Jurjen de Jong, CEO GreenFlux: “Wij zijn heel blij en trots om samen met Unica deze innovatieve laadinfrastructuur te leveren aan de Nederlandse overheid. De Nederlandse EV-markt is een van de meest innovatieve en concurrerende ter wereld.”

Samenwerking met GreenFlux 
Naast het technisch platform verzorgt GreenFlux ook een duurzame oplossing voor 150 bestaande laadpunten van het Rijksvastgoedbedrijf, die met een door Greenflux ontwikkelde smart charging controller worden omgebouwd naar de nieuwste technologie. Dat draagt bij aan de duurzame doelstelling van het Rijksvastgoedbedrijf om onnodige verspilling tegen te gaan.

Beide partijen hebben de ambitie om in de toekomst ook andere grootschalige infrastructurele projecten voor E-mobiliteit in ons land gezamenlijk uit te gaan voeren, zowel voor de overheid als voor private organisaties. Unica is sinds 5 jaar actief op het terrein van gebouw gebonden installatie van laadpunten in de utiliteitsbouw. GreenFlux is inmiddels acht jaar actief in de EV-markt als leverancier van laadpalen, platform, controller en Smart Charging technologie.