Samenwerken aan een nieuw Radboudumc: compacter, slimmer, duurzamer

Samenwerken aan een nieuw Radboudumc: compacter, slimmer, duurzamer

In drie jaar tijd heeft FourCare, een samenwerking tussen twee bouwbedrijven en twee installatiebedrijven, het nieuwe Gebouw A uit de grond getild en afgelopen april opgeleverd aan opdrachtgever Radboudumc. Het academische ziekenhuis zette daarmee weer een (grote) stap in de richting van een moderne, zeer duurzame en toekomstbestendige zorginstelling. Het nieuwe hoofdgebouw heeft negen verdiepingen en twee kelderniveaus (45.000 m2 in totaal) en omvat vier lagen met poliklinieken, drie met verpleegafdelingen, twee staflagen, twee (voornamelijk ondergrondse) lagen voor techniek en ruimtes voor ontvangst, de hoofdentree van het Radboudumc, commercie en logistiek. Het ziekenhuis heeft 150 eenpersoons verpleegkamers en 24 bedden voor dagbehandeling. Steekwoorden voor het bouwconsortium: samenwerken, duurzaamheid en… corona.

Het lijkt vreemd om met nieuwbouw inkrimping te bewerkstelligen, maar dat is precies de bedoeling van de vastgoedstrategie van het Radboudumc. Aan het eind van een totale herontwikkeling van de campus moet het vloeroppervlak met 100.000 m2 zijn gedaald tot 38.000 m2. “En toch de zorgkwaliteit handhaven of zelfs verbeteren”, stelt René Bleeker, bouwdirecteur van het Radboudumc. “Dat willen we doen met slimme technologieën, efficiënter en vraaggestuurd ruimtegebruik en een zorgomgeving, de healing environment, die patiënten met licht, stilte, rust en natuur helpt bij het herstel. Daarbij concentreert een academisch ziekenhuis zich steeds meer op de hoogcomplexe zorg.”

Capaciteit delen
Aan het consortium FourCare de taak om het ontwerp van EGM en daarmee het ziekenhuis van de toekomst te realiseren. “FourCare is een samenwerking tussen de bouwers Trebbe en Van Wijnen en technisch dienstverleners Unica en EQUANS”, vertelt Geert Klein ­Lebbink van Trebbe. “Samen hebben we ook het nieuwe Amphia Ziekenhuis in Breda gebouwd en we zijn op dit moment de bestaande bouw aan het renoveren. Deze samenwerking beviel zo goed dat we besloten om vaker dit soort hoogcomplexe zorgprojecten op te pakken.” Andere redenen voor samenwerken zijn risicospreiding en capaciteit, stelt Jasper van der Meer, directeur van Van Wijnen Rosmalen. “Zo’n ziekenhuis bouwen legt een enorm beslag op je middelen en mensen, dat is met de huidige tekorten aan vooral personeel niet verstandig.”

Samen onder de lat
Het consortium heeft het UAV-contract op basis van een openbare aanbesteding gewonnen. Klein Lebbink: “Daarvoor was al de taakverdeling op basis van gelijkwaardigheid afgesproken, waren de teams samengesteld en de mensen die ook in de uitvoering een rol zouden krijgen betrokken. De capaciteit moet immers beschikbaar zijn voor het geval je wint.” En dat deed FourCare. “In feite vorm je dan een apart bouwbedrijf voor dit project”, vervolgt Van der Meer. “Daarin waren Henk Mulder van EQUANS, Arjan van Haperen van Unica, Geert en ik de vierhoofdige leiding en de vertegenwoordiging naar de opdrachtgever toe. Daarbinnen zaten twee vof-structuren, één voor het bouwkundige en de ander voor het installatietechnische deel, met projectdirecteuren Ed Tuinder en Gerard Niemeijer voor de dagelijkse leiding. Een onderverdeling in disciplines is niet gemaakt, we stonden samen onder de lat.” 

Grids
De installaties van Gebouw A spelen een essentiële rol. Enerzijds om dit het meest duurzame academische ziekenhuis van West-Europa te maken, anderzijds om het concept van Smart Hospital concreet te maken. Arjan van Haperen, directeur Unica Building Projects Zuid: “Deerns heeft voor de hoge duurzaamheidswensen van het Radboudumc voor een grote energieverbruiker als een ziekenhuis een mooie mix van installaties ontworpen. De bestaande WKO is omgebouwd naar een WKO-ring die de hele campus bedient en die het gasloze Gebouw A samen met een reeks lucht/water-warmtepompen van koeling en verwarming voorziet. Zo vormen ook de 700 m2 zonnepanelen op het dak en de 3.000 m2 elders op de campus een grid waar meerdere gebouwen gebruik van maken. De verduurzaming is binnen verder uitgewerkt met LED-verlichting en klimaatplafonds voor lage temperatuur verwarming en hoge temperatuur koeling in alle verblijfsruimtes.” 


Lees het hele artikel op Bouwen aan de Zorg.
 

Bron