Twin Datacenter officieel overgedragen aan Defensie door Unica Datacenters | Unica

Twin Datacenter officieel overgedragen aan Defensie door Unica Datacenters

Twin Datacenter officieel overgedragen aan Defensie door Unica Datacenters


Half juni heeft het Ministerie van Defensie het nieuwe Twin Datacenter officieel geopend en in gebruik genomen. Dit datacentrum is onderdeel van het programma Grensverleggende IT (GrIT), gericht op modernisering van de IT-infrastructuur van Defensie. Daarmee verbetert onder andere de informatievoorziening tijdens operaties van onze krijgsmacht.

Eind 2020 is de opdracht voor dit datacentrum gegund aan een consortium waar Unica Datacenters deel van uitmaakt, in samenwerking met ATOS en Kyndryl (een afsplitsing van IBM).

De afgelopen jaren mocht er vanwege de gevoelige aard van dit project niet gecommuniceerd worden over de inhoud of de voortgang. Inmiddels is het datacenter overgedragen aan het Commando Materiaal en IT en kijkt Unica Datacenters met trots terug op een succesvolle samenwerking.
 

Afbeelding
Twin Datacenter voor Defensie

Meervoudige opzet
Het Twin Datacenter dankt zijn naam aan de redundante opzet: alles is in twee- of meervoud opgezet. Het geheel bestaat uit twee gebouwen, op enige afstand van elkaar. Ieder gebouw heeft zijn eigen servers en koeling. Valt een koelkanaal uit, dan wordt dat automatisch overgenomen door het tweede koelkanaal. En gaat er in datacentrum 1 onverhoopt iets mis, dan neemt datacentrum 2 automatisch alle taken over. Zo wordt de informatievoorziening voor onze krijgsmacht gewaarborgd.

De datacentra zijn gebouwd op de toekomst: er is nog volop ruimte beschikbaar voor het bijplaatsen van extra servers en randapparatuur. In de wetenschap dat Defensie steeds meer digitale gegevens beheert kan men hier voor langere tijd vooruit. Het is voor het ministerie overigens voor het eerst dat een locatie vanaf de basis is ontworpen als datacentrum. Eerdere locaties werden met name uitgezocht op basis van andere belangrijke factoren als veiligheid, maar fungeerden niet primair als serverpark. De nieuwe omgeving biedt daardoor logischerwijs ook meer comfort en technische mogelijkheden.

Informatievoorziening tijdens operaties
Het nieuwe datacentrum is ingericht op het razendsnel verwerken van grote hoeveelheden data waarmee onder andere de informatievoorziening tijdens operaties verbetert. In de praktijk gaat het dan bijvoorbeeld om de verwerking en analyse van data van de sensoren van wapensystemen: “Aan het front, waar iedere seconde telt, vormt data de basis. Met meer en betere data, schiet je eerder raak. Daar helpt dit centrum aan mee,” aldus plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten viceadmiraal Boudewijn Boots.
 

Afbeelding
Koelinstallatie Twin Datacenter Defensie

Ontwerp, begeleiding en onderhoud in handen van Unica
Unica Datacenters heeft een belangrijke rol gespeeld in de realisatie van deze datacenters, waarbij veel aandacht is uitgegaan naar duurzaamheid. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame technieken op het gebied van koeling, energieopwekking en restwarmte. Er wordt gekoeld met buitenlucht, eventueel aangevuld met koeling vanuit grondwater. Deze techniek wordt ook wel verdampingskoeling genoemd, en daarvoor wordt dus – in tegenstelling tot de standaard – géén drinkwater gebruikt. De restwarmte van het datacentrum wordt ingezet om gebouwen op de kazerne te verwarmen. Verder is het gebouw zoveel mogelijk voorzien van zonnepanelen, waarmee zo’n 10% van de totale energiebehoefte opgewekt wordt.

Arno Uiterweerd, managing director van Unica Datacenters, droeg half juni symbolisch de sleutel over aan de krijgsmacht: “Dit datacenter is het fundament onder de nieuwe IT-infrastructuur van Defensie, we zijn ontzettend trots dat we daar deel van uit mogen maken. We hebben de afgelopen jaren een mooie bijdrage kunnen leveren op het ontwerp en de begeleiding van de bouw. We kijken er naar uit om ons de komende jaren in te zetten op het onderhoud van deze state-of-the-art omgeving.”

Arno Uiterweerd (Unica Datacenters) en Christophe van der Maat (Defensie)
Arno Uiterweerd (links) draagt symbolisch de sleutel over aan staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie (rechts)