Uitbreiding samenwerking ziekenhuis St Jansdal en Unica

Uitbreiding samenwerking ziekenhuis St Jansdal en Unica

V.l.n.r. Arend Jan Poelarends (St Jansdal), Henk Knevelbaard (Unica), Anita van der Haar (St Jansdal) en Ludo Koetsier (Unica)

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Unica intensiveren de bestaande samenwerking. Naast reeds lopende projecten bij de afdeling radiologie en hartkatheterisatiekamer, gaat Unica de renovatie, uitbreiding en verduurzaming van de technische installaties voor St Jansdal uitvoeren. Op donderdag 17 september jl. hebben Arend Jan Poelarends van de raad van bestuur van het St Jansdal en Henk Knevelbaard, directeur van Unica Building Projects Noordoost, officieel de aannemingsovereenkomst ondertekend. 

 

Masterplan
“Hiermee maakt het St Jansdal mooie stappen op het gebied van verduurzaming,” aldus Anita van der Haar, manager Bouw & Huisvesting St Jansdal. “Wij vergelijken dit project met een openhartoperatie. Het gebouw wordt ‘opengehaald, gerectificeerd en weer dichtgemaakt’ om toekomstige uitbreiding van het ziekenhuis mogelijk te maken en voor te bereiden op een duurzame toekomst.” St Jansdal Harderwijk is ruim 35 jaar geleden gebouwd. Daarom is men voornemens de komende jaren een aantal afdelingen van het ziekenhuis te renoveren en deels uit te breiden met nieuwbouw. Dit is vastgelegd in het masterplan 2019. Van der Haar: “Wij hebben voortdurend te maken met een veranderende zorgvraag en willen het voortschrijdend inzicht van de tijd meepakken om het gebouw toekomstbestendig te maken en kwaliteitsverbeteringen door het voeren.” 

 

Verduurzamen

Boren van de warmte- en koude bronnen

De centrale energieopwekking en distributie worden door Unica uitgebreid, aangepast en verduurzaamd. Ludo Koetsier, manager projecten bij Unica: “Daardoor stapt St Jansdal onder meer over naar een duurzame manier van verwarmen en koelen. Dit betekent dat er op een lage temperatuur wordt verwarmd en op een hoge temperatuur gekoeld. Dat is een veel efficiëntere en energetische oplossing dan de traditionele manier.” Er worden warmte- en koude bronnen geboord en nieuwe warmtepompen en koelmachines geplaatst.

Daarbij wordt het ziekenhuis voorzien van nieuwe distributieleidingen voor koeling en verwarming. Er wordt een nieuwe hoofdverdeler geplaatst, evenals een nieuw noodstroom aggregaat. Daar worden de toekomstig te renoveren bouwdelen tijdens de renovatie van het ziekenhuis op aangesloten. In het voorjaar 2021 moeten alle werkzaamheden betreffende het project centrale installaties gereed zijn. 

 

Denken in oplossingen
Van der Haar: “Het is voor ons van belang dat er een klik is met de betrokken partners van het bouwteam. Naast de ‘harde criteria’ zijn de samenwerkende partijen óók daarop geselecteerd. Dat komt het project uiteindelijk alleen maar ten goede. Het bouwteam denkt niet in problemen, maar in oplossingen. Als ziekenhuis moeten we zinnig en zuinig met onze middelen omgaan om binnen de juiste planning en financiële kaders dit soort projecten te realiseren en er met elkaar het maximale uit te halen. Ondanks de hele pittige coronatijd zijn de projectwerkzaamheden tot nu toe vlekkeloos verlopen. Alle betrokken partners nemen de regels in acht en de uitvoering verloopt volgens planning.”

 

Uitbreiding
Zo is het project, de uitbreiding en verbouwing van de afdeling radiologie, in januari 2020 van start gegaan. Binnen het bouwteam treedt Unica op als partner voor zowel de elektrotechnische als werktuigbouwkundige installaties. Goossen te Pas verzorgt de bouwkundige werkzaamheden. Halmos is hierbij betrokken als adviseur en Wiegerinck als architect. Unica is daarnaast ook als partner betrokken bij de werkzaamheden betreffende de bouw van een nieuwe hartkatheterisatiekamer. Om het huidige zorgproces niet te verstoren, wordt de nieuwbouw en verbouw van de afdeling radiologie gefaseerd uitgevoerd. De geplande nieuwbouw grenst aan de huidige afdeling en wordt als eerste gebouwd om een aantal functies uit de bestaande bouw te kunnen overhevelen naar de nieuwbouw. Dit betreft onder andere de MRI kamers, de doorlichtings-en ESWL kamer, evenals een aantal werkruimten. In de nieuwbouw komt ook een PET-CT scan. Aansluitend zal de bestaande bouw in drie fasen worden gerenoveerd ten behoeve van onder andere de functies CT-en angio onderzoek. De nieuwbouw wordt eind 2020 opgeleverd en de verbouw zal rond de bouwvak 2021 opgeleverd moeten worden. 


Regionaal ziekenhuis
Het St Jansdal is een regionaal ziekenhuis dat alle basiszorg biedt en zich primair richt op de regio Noordwest-Veluwe en oostelijk Flevoland. Het ziekenhuis heeft locaties op drie plaatsen: Harderwijk, Lelystad en Dronten. Daarnaast is er een polikliniek in zowel Nijkerk als Putten. Er zijn ruim tweehonderd medisch specialisten, circa 2600 medewerkers en 250 vrijwilligers werkzaam. Op jaarbasis wordt zorg geboden aan 86.000 unieke patiënten.