Unica behaalt World-Class Workplace 2021 keurmerk

Unica behaalt World-Class Workplace 2021 keurmerk


Goed werkgeverschap staat centraal bij Unica, bovendien is de betrokkenheid van onze medewerkers in vele opzichten cruciaal voor onze dienstverlening. Het medewerkersonderzoek dat Unica elk jaar laat uitvoeren door onderzoeksbureau Effectory is een belangrijke graadmeter om de ontwikkeling van de medewerkerbetrokkenheid te beoordelen. De uitkomsten van het laatste onderzoek zijn bekend, en daaruit is gebleken dat Unica mooie resultaten heeft behaald. Omdat deze hoger zijn dan gemiddeld, vergeleken met andere bedrijven in Nederland, krijgt Unica net als vorig jaar het World-Class Workplace keurmerk.

Unica behaalt World-Class Workplace 2021 keurmerk

World-Class Workplace keurmerk 
Tijdens het jaarlijkse medewerkersonderzoek wordt de tevredenheid over een aantal specifieke thema's gemeten, onder andere over de betrokkenheid en het leiderschap binnen Unica. De tevredenheid over deze en allerlei andere aspecten was nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Het resulteert er dan ook in dat Unica zich opnieuw ‘World-Class Workplace’ mag noemen. Dit is het grootste, onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap dat door onderzoeksbureau Effectory wordt toegekend aan bedrijven waarvan de medewerkers een bovengemiddelde beoordeling geven. Hoewel er altijd ruimte voor verbetering blijft, is Unica trots op de algemene cijfers die de medewerkers hebben gegeven.

Netwerk van bedrijven
Technisch dienstverlener Unica telt circa 3000 medewerkers, verdeeld over negen bedrijvenclusters. Met meer dan 35 bedrijven verdeeld over deze bedrijvenclusters is Unica in het hele land vertegenwoordigd. Van installatietechniek, energie, ICT tot het realiseren van smart buildings; Unica lost alle vraagstukken op die spelen op het gebied van technologie in de gebouwde omgeving.