Unica introduceert Code of Sustainable Supply voor partners en leveranciers

Unica introduceert Code of Sustainable Supply voor partners en leveranciers

Vanuit zijn leidende positie als meest duurzame technisch dienstverlener van Nederland, vindt Unica het belangrijk dat er op een verantwoorde manier wordt omgegaan met mensen en de omgeving. Het bedrijf heeft onlangs de Code of Sustainable Supply geïntroduceerd, waarmee ook partners en leveranciers zich conformeren aan een duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. 

De Code bevat afspraken op het gebied van arbeid, gezondheid & veiligheid, milieu, ethiek en management. Zo bevat de code artikelen over werktijden, discriminatie, veiligheid op de werkvloer, duurzaamheids- en milieuaspecten en integriteit. Alle artikelen in de code zijn van belang voor een verantwoorde en duurzame manier van zakendoen die Unica bij al zijn werkzaamheden hanteert.

Partners van Unica dienen de Code of Sustainable Supply te ondertekenen bij het afsluiten van een (raam)contract. Vanzelfsprekend hanteert Unica de afspraken in de Code zelf ook. Door dit eveneens van haar toeleveranciers te vragen, waarborgt het bedrijf een duurzame en maatschappelijk verantwoorde werkwijze in de gehele keten. Opdrachtgevers hebben daardoor nog meer zekerheid over een verantwoorde uitvoering van de opdrachten die Unica verzorgt. 

Lees de Code of Sustainable Supply