Unica mikt op groei naar € 1 miljard vanwege uitstekend groeiperspectief | Unica

Unica mikt op groei naar € 1 miljard vanwege uitstekend groeiperspectief

Jaarcijfers 2022


Unica, een van de grootste technisch dienstverleners van ons land, heeft ook in 2022 prima resultaten behaald. De bedrijfsomzet groeide met 14% tot € 758 miljoen (2021: € 663 miljoen). Het operationele resultaat (EBITDA) liet een sterke groei zien van 29% naar € 72,9 miljoen (2021: € 56,4 miljoen). Sinds 2014 is er een onafgebroken reeks van omzet- en winstgroei. Vanwege het sterke toekomstperspectief verwacht Unica rond 2025 de omzetgrens van € 1 miljard te doorbreken. 
 
Focus op rendement 
De omzetgroei werd gerealiseerd door een solide organische groei en de overnames van EAL en ICT-detacheerder Working Spirit in 2022. Hoewel groei van de omzet vanwege de schaalgrootte belangrijk blijft, heeft Unica in zijn groeistrategie focus op het rendement. De EBITDA-marge groeide naar 9,6% (2021: 8,5%). Dit werd gerealiseerd door verdere samenwerking tussen de bedrijvenclusters, schaalvoordelen en beheersing van de bedrijfskosten. De nettowinst groeide in 2022 met 13% naar € 30,3 miljoen (2021: € 26,8 miljoen). 

Naar het volledige Unica Jaarverslag 2022

Afbeelding
High Tech Campus Eindhoven

Uitstekend toekomstperspectief 
De marktomstandigheden waar in grote delen van 2022 sprake van was, hadden ondanks langere levertijden en hogere inkoopprijzen weinig impact op de resultaten. De leveringsprognoses in de sector zijn inmiddels overigens verbeterd. De nieuwbouw van het Jakoba Mulderhuis van de Hogeschool van Amsterdam, de oplevering van het nieuwe hoofdgebouw van het Radboudumc en de grootschalige duurzame renovatie van het ARTIS Groote Museum zijn voorbeelden van in 2022 opgeleverde projecten waar Unica aan bijdroeg. Een ander voorbeeld is de opdracht die Unica sinds maart vorig jaar uitvoert voor de HTC Eindhoven (foto), waar voor 34 gebouwen het conditiegestuurd onderhoud inclusief energie- en assetmanagement wordt verzorgd.

Het perspectief voor technische dienstverlening en specifiek voor Unica is onverminderd gunstig. Thema’s als de energietransitie, vergrijzing en de herbestemming van kantoorlocaties zijn structurele ontwikkelingen waarbij kennis van gebouwgebonden installaties essentieel is. Bij de omvangrijke verduurzamingsopgave en het intelligenter maken van gebouwen helpt Unica jaarlijks inmiddels vele duizenden bedrijven en organisaties. Daarbij is de fundamentele ICT kennis en de innovatiekracht die Unica in eigen huis heeft steeds belangrijker. Dat geldt tevens voor de ontwikkeling van nieuwe proposities die Unica kan aanbieden door de variatie binnen zijn netwerk van bedrijven. 

Afbeelding

John Quist, CEO van Unica, ziet veel groeiperspectief: “Met ons stabiele fundament en doordat wij actief zijn in gevarieerde sectoren is onze gevoeligheid voor economische schommelingen beperkt. Daardoor zijn wij er in geslaagd de onafgebroken groei sinds 2014 voort te zetten. Daarbij zijn de vooruitzichten voor de technische dienstverlening onverminderd gunstig en kan Unica als partner in duurzame transformatie een positief verschil maken in het concreet invullen van klimaatdoelen en -ambities. In de komende jaren zetten we in op verdere gecontroleerde groei. Dat doen we door blijvende aandacht voor mensen, focus op innovatie en digitalisering, onze acquisitieagenda en een sterke focus op sustainability. Alles overziend is Unica uitstekend gepositioneerd voor de korte en langere termijn.” 

Groei richting € 1 miljard omzet
Gezien de structureel goede prestaties en de gunstige marktvooruitzichten ambieert Unica een verdere groei van het rendement en in de komende 3 jaar een omzetgroei naar  € 1 miljard. Daarbij blijft Unica zich richten op acquisities om de specialistische kennis verder te verbreden of om de regionale aanwezigheid te versterken. In de afgelopen 5 jaar realiseerde Unica 14 acquisities. 

Netwerk van meer dan 40 Unica bedrijven 
Unica’s netwerk van bedrijven bestaat inmiddels uit 41 zelfstandige ondernemingen die alle toonaangevend zijn in hun discipline. De structuur bestaat uit negen bedrijvenclusters. 

Unica Building Projects realiseert alle technische installaties en systemen in renovatie-, transformatie- en nieuwbouwprojecten. De omzet daalde conform verwachting licht, maar de projectportefeuille van Unica Building Projects was het afgelopen jaar onverminderd winstgevend ondanks de prijsstijgingen die merkbaar waren binnen de supply chain.

Unica Building Services verzorgt vanuit een landelijke serviceorganisatie het beheer en onderhoud van alle gebouw gebonden installaties vanuit 17 vestigingen. Hiermee is het de grootste partij op het gebied van technisch beheer en onderhoud in Nederland. Opnieuw realiseerde dit cluster in 2022 een sterk verbeterde marge en groei. Met een divers klantportfolio kent het cluster uitstekende toekomstperspectieven.

De gespecialiseerde Unica bedrijvenclusters hebben een steeds groter aandeel in de groepsresultaten. De gezamenlijke omzet van de gespecialiseerde clusters bedraagt inmiddels meer dan 40% van het totaal. Hiertoe behoren Unica Fire Safety (brandveiligheidsoplossingen), Unica Industry Solutions (industriële automatisering/ procestechnologie), Unica Building Intelligence (intelligente gebouwautomatisering), Unica Access & Security (toegang en beveiliging van gebouwen), Unica ICT Solutions (ICT-dienstverlening), Unica Energy Solutions (integrale energievraagstukken en energiemanagement) en Unica Datacenters. 

Krappe arbeidsmarkt technici
Het aantal medewerkers van Unica nam in 2022 toe tot 3.555 FTE. Ondanks de permanente krapte op de arbeidsmarkt voor technici slaagt Unica er nog steeds in om de benodigde arbeidscapaciteit adequaat in te vullen, onder meer dankzij hoge betrokkenheid van medewerkers en focus op duurzame inzetbaarheid. Unica wordt gezien als aantrekkelijke werkgever, onder meer door de gevarieerde interne carrièremogelijkheden in het netwerk van bedrijven en het in stand houden van de sterke lokaal gewortelde cultuur die nog steeds op elke locatie zichtbaar is.