Unica ondersteunt Hartstichting bij installatie AED’s

Unica ondersteunt Hartstichting bij installatie AED’s


Technisch dienstverlener Unica heeft een samenwerking gesloten met de Hartstichting. Binnen die samenwerking gaat Unica de expertise van zijn technici inzetten om bij te dragen aan een landelijk dekkend netwerk van AED’s in Nederland. Medewerkers van Unica gaan als vrijwilliger door het hele land helpen met de montage van de AED’s, die een cruciale rol spelen bij de overlevingskansen als iemand een hartstilstand krijgt.

Landelijk vestigingennetwerk
De Hartstichting werkt al jaren aan het vergroten van het netwerk van dag en nacht beschikbare AED’s. Samen met het oproepsysteem HartslagNu heeft zij in kaart gebracht waar nog AED-loze zones zijn, zodat er voor die plekken gericht AED’s geworven kunnen worden. Verschillende organisaties en particulieren willen wel een AED aan de buitenkant van hun pand hangen zodat deze dag en nacht beschikbaar is, maar ze missen de kennis voor de montage. Unica heeft die technische kennis in huis, en heeft met zijn landelijke vestigingennetwerk bovendien het bereik om overal in Nederland te ondersteunen. 

Voor de invulling van de opdracht stelt Unica zijn bedrijfsmiddelen zoals montagemateriaal, gereedschap en vervoer beschikbaar. Medewerkers worden opgeroepen om zich aan te melden als vrijwilliger en buiten werktijd de montage voor hun rekening te nemen. Zowel het bedrijf als de individuele medewerkers dragen daarmee bij aan de doelstelling van de Hartstichting. De eerste 25 Unica-vrijwilligers hebben zich inmiddels aangemeld. Dat netwerk wordt nog uitgebreid om komend jaar tenminste 150 AED’s voor de Hartstichting te kunnen installeren.

Monteurs van Unica naast een zojuist gemonteerde AED
Monteurs van Unica naast een zojuist gemonteerde AED

Gezamenlijke inspanning
Het initiatief voor samenwerking met de Hartstichting kwam vanuit een van de eigen medewerkers van Unica. “Iedereen die wel eens te maken heeft gehad met een hartstilstand in zijn of haar omgeving  kan zich voorstellen hoe belangrijk de beschikbaarheid van een AED kan zijn”, weet Ed Staal, directeur marketing & commercie bij Unica. Het is een bewuste keuze om niet alleen bedrijfsmiddelen ter beschikking te stellen, maar ook medewerkers zelf te vragen om tijd te investeren. “Het is een gezamenlijke inspanning die niet alleen de Hartstichting ondersteunt, maar ook past bij de saamhorigheid die binnen ons bedrijf heerst. Die combinatie is voor ons een geweldige manier om een stuk van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in te vullen”, vindt Ed.

Struikelblok weggenomen
De Hartstichting is uiteraard blij met de samenwerking met Unica. “Het is een perfecte match”, stelt Marianne Spoelstra, programma manager AED’s bij de Hartstichting. “De installatie van de AED vormt voor veel AED-eigenaren een struikelblok. Die zorg neemt Unica met zijn technici uit handen. Bovendien regelen zij ook de aanmelding bij het oproepsysteem HartslagNu, dus als de monteur weg gaat, hangt de buitenkast, werkt de AED en is die ook inzetbaar als 112 wordt gebeld. De AED-eigenaar wordt dus geheel ontzorgd, echt geweldig!”, vervolgt Marianne. 

Na een pilotperiode waarbij een serie AED’s is geïnstalleerd, is de samenwerking inmiddels volledig van start gegaan. De AED’s die Unica voor de Hartstichting gaat installeren komen voort uit specifieke projecten van de Hartstichting die zij hiervoor geselecteerd heeft. De te monteren apparaten worden aan Unica toegewezen door de Hartstichting. De technisch dienstverlener kan dus niet rechtstreeks benaderd worden voor het monteren van een AED.