Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid: "Aandacht geven helpt!" | Unica

Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid: "Aandacht geven helpt!"

Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid: "Aandacht geven helpt!"


Unica betrok adviseur Inhealth en arbodienstverlener ttif & arbo bij de samenstelling van een nieuw programma: van verzuim naar duurzame inzetbaarheid. Aandacht voor medewerkers is een cruciaal component van dat programma, dat in 2019 binnen Unica gelanceerd werd. Een kwestie van goed werkgeverschap, maar óók van goed werknemerschap! 

De afgelopen jaren zag Unica het verzuimpercentage oplopen. Die trend verbaasde Helga John toen zij vanuit ttif & arbo kennismaakte met Unica. “Vrij vertaald zien we bij Unica mensen die heel gedreven, loyaal en professioneel zijn. Het hogere verzuim paste niet bij die cultuur”, vindt zij.  

Investeren in samenwerking 
“In het verleden was er meer sprake van zorg op het moment van uitval, dan van preventieve zorg. Daarnaast lag het initiatief voor verzuimbegeleiding veelal bij de arbodienst, terwijl Unica graag zelf de zorg voor zijn medewerkers wil dragen”, begint Sandra Engelbertink van Inhealth.

Helga John, ttif & arbo: "Vrij vertaald zien we bij Unica mensen die heel gedreven, loyaal en professioneel zijn."

Het bureau helpt bij het opzetten van programma’s rondom vitaliteit, gezondheid en inzetbaarheid en adviseerde Unica om ook de eigen organisatie onder de loep te nemen. “Als je impact wilt maken, moet je het ook anders organiseren. De leidinggevende moet de handvaten krijgen om de juiste gesprekken met zijn medewerkers te voeren. Bij de start is daar de meeste aandacht aan gegeven.” 

En dus werd er geïnvesteerd in training en coaching van leidinggevenden, om de juiste gesprekken met medewerkers te voeren en bij verzuim goede begeleiding te kunnen bieden. Inhealth en ttif & arbo werden nauw betrokken bij de bewustwording die Unica creëerde. De ‘driehoek’ trok samen op om tot resultaat te komen, inclusief actieve inzet van opdrachtgever Unica. “We zien dat er echt geïnvesteerd wordt in de samenwerking, zowel in tijd als in geld. Unica neemt ook zelf verantwoordelijkheid, legt niet alles terug bij de partijen waar het mee werkt”, geeft Helga aan. 

Wat opviel was de rol van de directeuren in het verzuimproces: “We zagen dat juist de directieteams binnen Unica de verzuimzaken teveel bij zichzelf hielden, terwijl de invloed juist ligt bij de direct leidinggevende. Het verzuim daalt pas echt als je investeert in de begeleiding van direct leidinggevenden”, verduidelijkt Helga. 

Eigen verantwoordelijkheid 
De resultaten na het eerste jaar zijn aansprekend, wat onder meer zichtbaar is in de daling van het verzuimpercentage met een procent. De bereidwilligheid binnen Unica ligt daar volgens Helga aan te grondslag. “We merken dat iedereen binnen Unica echt zijn verantwoordelijkheid wil pakken, zowel leidinggevenden als medewerkers.” Juist die medewerkers hebben in de inzetbaarheid namelijk een belangrijk aandeel. Het in 2019 geïntroduceerde ‘Jouw DAG’ programma draait om hun eigen duurzame inzetbaarheid. “Het draait om het benoemen van het onderwerp en de eigen verantwoordelijkheid. Het beschrijft de manier waarop Unica zorgt voor zijn medewerkers, maar ook wat medewerkers zelf kunnen doen om gezond en vitaal te blijven en uitgedaagd te worden. Medewerkers zijn zich zo meer bewust van hun eigen verantwoordelijkheid. Het maakt het onderwerp bespreekbaar, voor zowel werkgever als werknemer”, verduidelijkt Sandra. 

“Aandacht voor verzuim doe je vanuit goed werkgeverschap”, vult Helga aan. “Maar er zit ook een zakelijke kant aan. Een medewerker heeft vanuit een arbeidsovereenkomst immers ook een verantwoordelijkheid. Dat proberen we niet uit het oog te verliezen. Die manier past ook bij de cultuur binnen Unica: samen, loyaal en gedreven.” 

Sandra Engelbertink, Inhealth: "Het draait om het benoemen van het onderwerp en de eigen verantwoordelijkheid."

Positieve boodschap 
De driehoek Unica - Inhealth - ttif & arbo weet dat focus op verzuim altijd een dempend effect heeft. Het verzuimpercentage is echter geen absolute graadmeter. “Het succes van het programma valt niet uit te drukken in verzuimcijfers. Natuurlijk is het een doelstelling om het verzuim omlaag te brengen en zoveel mogelijk medewerkers te bereiken, maar het is vooral een kwestie van aandacht geven, ermee bezig zijn. ‘Hoe jij in je vel zit, doet ertoe!’ is een boodschap die iedereen fijn vindt om te horen. Aandacht geven helpt, dat is de boodschap. Vanuit een positieve benadering, niet vanuit een belerende”, vindt Sandra. 

Ook ttif & arbo kijkt verder dan het verzuimpercentage. “Wij zijn tevreden als leidinggevenden en medewerkers tot nieuwe oplossingen komen. Als ze met elkaar in gesprek blijven en wanneer nodig het werk of de intensiteit aanpassen om inzetbaar te blijven”, schetst Helga. Snel weer aan het werk is niet altijd het criterium. “Het gaat niet om snelle re-integratie, maar vooral om duurzame re-integratie, met als ultiem doel om te voorkomen dat je uitvalt. Wat heb je daarvoor nodig, maar ook: wat ga jij er zelf aan doen? Duurzame inzetbaarheid betekent dat je nadenkt over hoe je tot aan je pensioen op een plezierige gezonde en verantwoorde manier invulling geeft aan je carrière.” 


Dit interview is afkomstig uit het Jaarverslag 2019.