Volop aandacht voor veiligheid bij Unica tijdens Bewust Veilig Dag 2024 | Unica

Volop aandacht voor veiligheid bij Unica tijdens Bewust Veilig Dag 2024

Volop aandacht voor veiligheid bij Unica tijdens Bewust Veilig Dag 2024


Op verschillende projectlocaties door het hele land heeft Unica woensdag 27 maart extra aandacht besteed aan veiligheidsbewustzijn. Die dag was de achtste editie van de landelijke Bewust Veilig Dag, waarop er in de hele bouw- en technieksector bewust wordt stilgestaan bij de noodzaak van veilig werken. Ook Unica doet elk jaar mee om extra aandacht te besteden aan dit belangrijke thema, dat iedere dag prioriteit heeft in onze bedrijven.

 

Afbeelding
Bewust Veilig Dag 2024 - Live-uitzending

Live-uitzending met Doekle Terpstra en John Quist   
De Bewust Veilig Dag 2024 werd digitaal afgetrapt met een live-uitzending voor alle medewerkers van Unica. Het openingsgesprek was met Unica CEO John Quist en Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland dat één van de initiatiefnemers is van de Bewust Veilig Dag. In dit gesprek vertelden Doekle en John hoe zij ervoor zorgen dat er binnen de branchevereniging en binnen Unica continu aandacht besteed wordt aan de gevaren en risico’s die ons werk met zich meebrengt.   

Praktijksessies Boels   
Na het openingsgesprek werd in de uitzending stilgestaan bij twee specifieke veiligheidsonderwerpen. Boels vertelde over veilig (samen)werken met rolsteigers, terwijl de security officer van Unica een presentatie gaf over cybersecurity. De informatie van Boels over rolsteigers werd ook als praktijksessie gehouden op verschillende Unica-kantoren, onder meer in Geleen. Daar gingen de Unica-medewerkers in teams van 6 onder het ervaren oog van trainer Frans aan de slag met het opzetten van een brede rolsteiger. Boels gaat deze opleidingen de komende maanden uitrollen over de verschillende locaties van Unica.

Afbeelding
Bewust Veilig Dag 2024 - Projectbezoek Almelo

Projectbezoeken   
De rest van de dag werd gebruikt voor projectbezoeken, waarbij het management van Unica door het hele land werklocaties bezocht om de veiligheidsrisico’s te ervaren en met medewerkers in gesprek te gaan over veiligheidsbewustzijn. CFO Ron van Laar bracht een bezoek aan de Universiteit van Amsterdam, waar Unica Energy Solutions verschillende energieprojecten realiseert. COO Debby Slofstra ging langs bij Urenco in Almelo, waar Unica Industry Solutions en Unica Building Projects actief zijn. CEO John Quist ging na de digitale opening naar Rozenburg voor een projectbezoek aan één van de datacenterlocaties waar Unica Datacenters werkt.   

Veiligheid versterkt als je samenwerkt!   
De Bewust Veilig Dag 2024 stond in het teken van samenwerking. Dat is namelijk essentieel om ongevallen te voorkomen. Een veilige en gezonde werkomgeving kan alleen bereikt worden door goede afstemming met collega’s, opdrachtgevers en andere betrokkenen op de werk- of bouwplaats. Het gaat dan niet alleen om gezamenlijke maatregelen, maar ook om gezamenlijk bewustzijn over veiligheid: het moet normaal zijn om alle betrokkenen aan te spreken op veilig gedrag en eventuele risico’s.

Afbeelding
Bewust Veilig Dag 2024 - Podcast

Podcast special   
Niet alleen de Raad van Bestuur, maar ook andere directeuren en staffunctionarissen grepen de Bewust Veilig Dag aan voor een interessant projectbezoek. Zo was een delegatie vanuit Unica te gast bij het Erasmus MC in Rotterdam, waar samen met consortiumpartners Dura Vermeer en Spie een grootschalige verbouwing van verschillende gebouwen plaatsvindt. Later dit jaar worden daar de nieuwe onderwijsvoorzieningen gehuisvest voor het universitair medisch centrum.   

Projectdirecteur Bart van Schie greep de Bewust Veilig Dag aan voor het maken van een speciale uitzending van de podcast ‘De wereld van techniek’. In die special gaat Bart met mede-host Norbert Hagendoorn in op de noodzaak van veiligheidsbewustzijn, waar QHSE Manager Ronald Velsink in de podcastspecial over vertelt.   

🎙 Naar de podcast special 

Bewust Veilig Dag 2024 - Praktijksessie rolsteigers