Zicht op gezonder binnenklimaat met Building Insight | Air | Unica

Zicht op gezonder binnenklimaat met Building Insight | Air

Zicht op gezonder binnenklimaat met Building Insight | Air

Vanwege het coronavirus staat het binnenklimaat van gebouwen, en dan met name ventilatie, meer dan ooit op de agenda. Waar de aandacht in het verleden vaak gericht was op de gezondheid van het binnenklimaat, is er nu zelfs sprake van aandacht voor de veiligheid. Onvoldoende luchtverversing kan namelijk bijdragen aan het verspreiden van het coronavirus.

Het RIVM heeft hiervoor uiteraard richtlijnen opgesteld, maar helaas is de luchtverversing in veel gezamenlijke ruimten nog onvoldoende om aan die richtlijnen te voldoen. Volgens Unica zijn er drie stappen nodig om in die gevallen de luchtkwaliteit van het binnenklimaat te verbeteren.  

Detecteren

De belangrijkste stap is detecteren: wanneer er in een ruimte de situatie ontstaat dat er onvoldoende luchtverversing is, moet dit kenbaar worden gemaakt aan de gebruikers van die ruimte. Hierdoor heeft de gebruiker zekerheid over de luchtkwaliteit. Na een melding kunnen zij zelf actie nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren, door bijvoorbeeld ramen te openen, naar een andere ruimte te gaan of met minder mensen gebruik te maken van de ruimte.

Interpreteren

De tweede stap bij onvoldoende luchtverversing is het interpreteren van de metingen in de ruimte. Door een zorgvuldige analyse van de metingen en trends, kunnen doeltreffende structurele maatregelen worden bepaald om de luchtkwaliteit permanent te verbeteren. Het organiseren van een ander gebruik van de ruimtes zou een van de maatregelen kunnen zijn. Dankzij de trendanalyses kunnen de maatregelen ook na afloop op hun effect worden beoordeeld, en waar nodig bijgesteld worden.

Aanpassen

Wanneer de maatregelen onvoldoende effect hebben of praktisch onhaalbaar zijn, is het aanpassen van het ventilatiesysteem een laatste stap die kan worden genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Vaak zijn hier flinke investeringen mee gemoeid, dus is het belangrijker om de besluiten daarover te baseren op de juiste informatie. Permanente meting van de luchtkwaliteit is daarvoor een van de belangrijkste componenten.

Building Insight | Air

Met de oplossing Building Insight | Air kan Unica ondersteunen bij alle bovengenoemde stappen. Dit is de eerste module van het open dataplatform Building Insight. Daarmee kunnen we de verschillende stappen in samenhang doorlopen en kunnen wij u van het best mogelijke advies voorzien om de luchtkwaliteit van uw binnenklimaat en andere ruimtecondities te waarborgen.

U kunt Building Insight | Air direct bestellen via onze webshop. Daarop vindt u ook meer informatie over de sensor en het platform waar de oplossing uit bestaat.

Building Insight Air webshop