Installatietechniek

Installatietechniek

Unica kent zijn oorsprong in de installatietechniek. Vanzelfsprekend vormen diensten op het gebied van het vakkundig inrichten en beheren van installaties dan ook nog steeds een belangrijk onderdeel van onze activiteiten.

De elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties vormen een wezenlijk onderdeel van elk gebouw en moeten dan ook professioneel en naar behoren worden geïnstalleerd, zodat een gebouw verwarmd en verlicht wordt, voldoende stroompunten heeft en beschikt over stromend water en sanitaire voorzieningen. Ook een goede luchtkwaliteit, geventileerde ruimtes en verlichting die zich aanpast aan de hoeveelheid zonlicht, zorgen voor extra comfort. Hoewel dit logische basisvoorwaarden zijn voor elk gebouw, vergt de invulling daarvan gespecialiseerde kennis en expertise om deze installaties goed en efficiënt te laten werken.

Unica helpt zijn opdrachtgevers de benodigde technische toepassingen optimaal in te vullen, van ontwerp en implementatie tot beheer. Met praktijkervaring in talrijke segmenten en actuele kennis van alle toepasselijke wet- en regelgeving, denkt Unica mee over de beste aanpak hoe de inrichting en afstelling van installaties de (primaire) processen van organisaties zoveel mogelijk versterken. Ook op het gebied van efficiency en (energie)kostenbesparing brengt Unica meer dan 80 jaar ervaring van de installatietechniek in. Het verlagen van de CO2-footprint gebeurt meestal niet van de ene op de andere dag, maar Unica geeft via een meerjarenplan een onderscheidend advies.

Met behulp van een zogenaamd gebouwbeheerssysteem kan de werking van de technische voorzieningen in een pand eenvoudig dag en nacht gemonitord worden, ook op afstand. Zo zorgt Unica dat eventuele verstoringen snel gesignaleerd en verholpen worden, zodat opdrachtgevers zich kunnen richten op hun primaire bedrijfsactiviteiten.

Lees meer over installatietechniek