Digitaal factureren bij Unica Groep | Unica

Digitaal factureren bij Unica Groep

Digitaal factureren bij Unica Groep

Vanaf 2020 kunt u uw facturen alleen nog digitaal indienen bij Unica. Daardoor kunnen wij zorgen voor een efficiëntere afhandeling, tijdige betaling. Bovendien is digitale facturatie ook nog eens milieubesparend.

Wij vragen uw medewerking en verzoeken u te borgen dat uw facturen aan enkele belangrijke voorwaarden voldoen. Wilt u zo vriendelijk zijn om de onderstaande punten in uw facturering door te voeren?

Inkoopfactuur – adressering en verzending

Een overzicht van de procedure hoe u facturen dient te adresseren en verzenden vindt u hier.

De Unica-bedrijven

Zorgt u voor tenaamstelling aan het juiste Unica-bedrijf waar u aan levert? Alle juridische entiteiten die vallen onder de Unica Groep vindt u hier.

Betalingstermijn

Unica hanteert (conform de Algemene Inkoopvoorwaarden Unica Groep B.V. v2.0) een betaaltermijn van 60 dagen netto en/of 14 dagen -2% betalingskorting m.u.v. MKB-bedrijven met een netto jaaromzet <EUR 40M én <250 medewerkers, waarvoor 30 dagen van toepassing is (tenzij met u schriftelijk een andere termijn is overeengekomen).

Additionele kosten

Eventuele additionele kosten worden alleen betaald als die op de Unica-inkooporder zijn opgenomen. Staan deze kosten niet in onze inkooporder maar wel op uw factuur? Dan betalen we alleen dat deel niet. De factuur wordt wel in behandeling genomen, maar exclusief additionele kosten betaald.

Retourneren van facturen

Er zijn een aantal redenen waarom een factuur door ons niet in behandeling kan worden genomen. Een overzicht vindt u hier.

Vragen over openstaande facturen

Vragen over openstaande facturen of betalingsherinneringen kunt u stellen via administratie@unica.nl. Ook kopie-facturen die naar aanleiding van aanmaningen door Unica zijn opgevraagd kunnen naar dit adres worden gestuurd.

Unica Algemene Inkoopvoorwaarden

De Algemene Inkoopvoorwaarden van Unica Groep B.V. vindt u hier. In het bijzonder vragen we uw aandacht voor artikel 10 (Facturering, betaling, verrekening), waarin onder andere staat gespecificeerd welke informatie uw factuur dient te bevatten.