Slimmer schoonmaken door gebruik van data | Unica

Slimmer schoonmaken door gebruik van data

Slimmer schoonmaken door gebruik van data

Kantoren en gebouwen slimmer schoonmaken op basis van bezetting en ruimtegebruik, het kán. Door COVID en de impact hiervan op de kantorenmarkt, is de roep hierom alleen maar groter geworden. Unica en Schoonster zijn een samenwerking gestart waardoor er nu écht slim schoongemaakt kan worden. De oplossing ligt in een combinatie van het gebruik van data, het berekenen door algoritmes en communicatie met de schoonmaker. 

Schoonster gaat dynamisch schoonmaken op basis van bezetting en ruimtegebruik om de schoonmaak te optimaliseren en zo kosten te reduceren. Dit gebeurt met behulp van data uit het dataplatform Building Insight van het Unica Innovation Center. 

Stephan Schmidt, Commercieel Directeur bij Schoonster vertelt hierover: “Tijdens COVID, toen kantoren ineens minder en anders gebruikt werden, zochten we een andere aanpak voor  schoonmaakonderhoud. We kregen heel vaak de opmerking dat er minder schoon gemaakt hoefde te worden, omdat er minder mensen in het pand zijn. En dan vroegen wij altijd: wat hoeft er dan minder schoongemaakt te worden? Daar kon de klant eigenlijk geen antwoord op geven, omdat de bezetting niet bekend was of niet duidelijk was waar de gebruikers zitten en hoe lang ze daar zitten. Die uitdaging hebben we samen met het Unica Innovation Center opgelost. Met behulp van de sensoren kunnen we nu meten welke ruimtes gebruikt zijn en welke werkplekken, maar ook hoe intensief ze gebruikt zijn. Daardoor kunnen we veel efficiënter schoonmaken.”

Dataplatform
Unica biedt met Building Insight een digitaal dataplatform dat alle relevante informatie uit een gebouw samenbrengt. Het open systeem verzamelt relevante data uit gebouwbeheersystemen, sensoren, slimme meters, toegangssystemen, weerdata en apps van smartphones. Dit platform biedt ook de mogelijkheid om de bezetting en gebruiksintensiteit van ruimtes te meten. Vervolgens wordt door middel van een algoritme berekend of een ruimte schoongemaakt moet worden, of dat de schoonmaker de ruimte kan overslaan. 

Stefan te Veluwe, Manager Innovation Center bij Unica, vertelt: “Er is veel data beschikbaar en klanten willen heel veel data. Maar het vertalen naar functionele waardes is nog wel eens lastig. We hebben daarvoor het dataplatform Building Insight ontwikkeld. Dit stelt onszelf, maar ook onze partners en klanten, in staat om alle mogelijke databronnen te koppelen en daar hele specifieke toepassingen voor te ontwikkelen. Het is geen generiek dashboard, maar het gaat echt om data in bepaalde bronnen die in combinatie relevant zijn voor een klant. De oplossing die wij samen met Schoonster hebben ontwikkeld is daar een uitstekend voorbeeld van.” 

Video
Bekijk de videocompilatie van de Unica Talkshow onder leiding van Dik Geelen, directeur procurement & supply chain,  waarin Stephan Schmidt, Commercieel Directeur van Schoonster en Stefan te Veluwe, Manager Innovation Center bij Unica , praten over hun samenwerking op het gebied van slimmer schoonmaken.