Hulp bij bedrijfsvoering op energiegebied voor APM | Unica

Hulp bij bedrijfsvoering op energiegebied voor APM

Hulp bij bedrijfsvoering op energiegebied voor APM

Bij de APM Terminal op de tweede Maasvlakte worden vrijwel geen fossiele brandstoffen gebruikt. Hiermee is de terminal wereldwijd koploper in duurzaam energiegebruik. Het laden en lossen, de kranen, het interne vervoer en de verwarming; het is allemaal elektrisch. 

De bedrijfsvoering op energiegebied is binnen de wereldwijde terminals van APM uniek. APM vindt het erg belangrijk naar de buitenwereld toe om te laten zien welke keuzes zij maken, onder meer in het gebruik van hernieuwbare energie. Conform de wereldwijde policy van APM Terminals, werd er bij de terminal op de tweede Maasvlakte voor gekozen een externe partij in te schakelen voor de energie-gerelateerde vraagstukken. Het zocht een partij die op de achtergrond mee kon denken, die mee kon beredeneren wat voor APM strategisch de beste keuzes zouden zijn om een CO2-arme bedrijfsvoering mogelijk te maken.

De keuze viel op Hellemans Consultancy, een onafhankelijk opererend bedrijf binnen de Unica Groep. Hellemans Consultancy voerde een risicoanalyse uit om tot de juiste vorm van inkoop te komen. Een deel van de risico’s rond prijswijzigingen wilde APM afdekken, maar niet voor 100%, om geen potentiële voordelen van flexibiliteit te missen. Er is een weloverwogen keuze gemaakt tussen wat APM operationeel nodig heeft en wat zij financieel aanvaardbaar vindt. Dat heeft geleid tot een inkoopstrategie op basis van ‘stop-loss+’ met een kleine flexibele hoeveelheid.