Efficiënte samenwerking binnen Unica zorgt voor branddetectie en bouwkundige brandveiligheid voor de Afsluitdijk | Unica

Efficiënte samenwerking binnen Unica zorgt voor branddetectie en bouwkundige brandveiligheid voor de Afsluitdijk

Efficiënte samenwerking binnen Unica zorgt voor branddetectie en bouwkundige brandveiligheid voor de Afsluitdijk

De Afsluitdijk vormt de scheiding tussen het IJsselmeer en de Waddenzee. De Afsluitdijk is een icoon van de Nederlandse waterbouw en is aangelegd in 1932. De primaire functies van de Afsluitdijk zijn het verzorgen van de waterveiligheid vanuit de Waddenzee en waterafvoer vanaf het IJsselmeer en als bijkomende functie het verzorgen van het wegverkeer tussen de provincies Noord-Holland en Friesland en voor scheepvaartverkeer tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Het klimaat verandert. Daardoor stijgt de zeespiegel en zijn er vaker extreme weersomstandigheden. De Afsluitdijk moet ons ook onder veranderende omstandigheden bescherming blijven bieden tegen overstromingen. Daarom moest de dijk over de gehele lengte worden versterkt en vernieuwd. In opdracht van Rijkswaterstaat werkt bouwconsortium Levvel (bestaande uit Bam, Van Oord, Rebel en Invesis) aan die vernieuwing en versterking. Levvel heeft Unica Building Services gevraagd om de gebouwgebonden installaties te realiseren. Eén van de gebouwgebonden installaties is de brandmeld- en ontruimingsinstallatie bij de locatie voor zowel Den Over en Kornwerderzand. Vanuit het netwerk van bedrijven is Unica Fire Safety door Unica Building Services Amsterdam het werk gegund om de brandmeldinstallatie, ontruimingsalarmering en aspiratiesysteem te realiseren. Bovendien zijn de verschillende locaties brandwerend afgedicht om de optimale brandveiligheid te waarborgen. Het team van Unica Fire Safety, locatie Bodegraven vertelt hier graag meer over.  
 

Salestraject: van kostenraming naar opdracht
Unica Fire Safety, locatie Bodegraven heeft in opdracht van Unica Building Services Amsterdam een kostenraming voor de implementatie van de diverse brandveiligheidsoplossingen opgesteld. Dit betrof de brandmeld- en ontruimingsinstallatie en een aspiratiesysteem. Doordat dit project geen normale bouw betrof is er in het voortraject goed gekeken naar eventuele risico’s en zijn deze ingecalculeerd. Dit was geen standaard bouwproject, aangezien de diverse locaties met elkaar verbonden zijn en daardoor ook de installaties met elkaar moeten communiceren. Deze factor, en doordat je met verschillende lagen in de organisatie van de klant en met verschillende leveranciers te maken hebt, maakt de moeilijkheidsgraad in dit project. Na de raming volgde de toekenning van de engineeringsopdracht en de offerte, waarin alle extra eisen en specifieke wensen in werden opgenomen. Het totaalpakket, versterkt door de toegevoegde waarde van het netwerk van Unica-bedrijven en het financiële aspect werd als overtuigend bevonden. Hierdoor werd het Unica Fire Safety gegund om aan de slag te gaan voor opdrachtgever Levvel. 

De voorbereiding: werkvoorbereider aan het woord
Vanuit de salesafdeling kreeg de werkvoorbereiding de opdracht binnen. Vervolgens zijn de engineeringswerkzaamheden begonnen en is het totale engineeringspakket ter beoordeling aan opdrachtgever Levvel toegezonden. Na goedkeuring zijn verschillende werkzaamheden onder coördinatie van werkvoorbereider Maurice van Elshout opgestart. Tussen deze werkzaamheden door vonden er ook een aantal overleggen plaats, zoals over de doormelding naar de verschillende gebouwen. Volgens van Elshout bleek in de werkvoorbereiding het project uitdagend te zijn vanwege de complexiteit van de verschillende systemen: ‘Het lijkt een eenvoudige klus, maar de complexiteit van verschillende systemen van Levvel en Rijkswaterstaat die met elkaar verbonden zijn was een uitdaging. Al met al ben ik tevreden hoe dit door onze monteurs is uitgevoerd’. 

Samenwerking voor een brandveilige toekomst
Ook opdrachtgever Levvel heeft de samenwerking als prettig ervaren. Voordat het project van start ging was niet iedereen binnen Levvel bekend met de organisatie, maar op aanraden van een collega is er contact gezocht en gekozen voor Unica Building Services. Aangezien het project op korte termijn gerealiseerd moest worden is alles op regie uitgevoerd, waarbij twee belangrijke factoren ten grondslag lagen: ‘De voorwaarde voor het realiseren van de werkzaamheden op regie was transparant werken en een business verantwoordelijke aan tafel. Dit heeft Unica Building Services waargemaakt door kundig, eerlijk en transparant te werk te gaan’ stelt Integratiemanager J. Pieters van Levvel. Ook werd positief ervaren dat Unica Building Services op verzoek kritisch en kostentechnisch naar het ontwerp heeft gekeken en er via alle lagen van de organisatie op een en dezelfde wijze werd gecommuniceerd: ‘De samenwerking van werkvloer tot hoofddirectie is positief ervaren, waarbij op elk niveau in de organisatie duidelijk werd gecommuniceerd, zonder enige hiërarchie. Tevens is er ook geleverd conform planning en begroting'.

Team Bodegraven levert brandveiligheidsoplossingen
Brandmeldmonteurs Dennis Nordmeijer en Memet Sahin hebben het installatiewerk van de installaties in de verschillende gebouwen op de Afsluitdijk gerealiseerd. De werkzaamheden zijn op verschillende locaties uitgevoerd, zoals het bediengebouw, het inkoopstation, de vismigratierivier en de keersluis voor zowel Den Oever en Kornwerderzand. Uitgezonderd van de andere gebouwen is in het bediengebouw ook een brandmeldpaneel opgehangen en zijn brandveiligheidsaanpassingen gerealiseerd. Het bediengebouw betrof een bestaande locatie en de overige gebouwen nieuwbouwlocaties. Volgens Nordmeijer was er gedurende deze werkzaamheden sprake van een prettige samenwerking: ‘Doordat er vaker met Unica Building Services Amsterdam is samengewerkt weten we wat we aan elkaar hebben. We doen het samen en houden elkaars werk in de gaten. Daarnaast is het een bijzondere locatie om werkzaamheden uit te voeren’.

Later werd ook Gerco, onderdeel van het cluster Unica Fire Safety, ingeschakeld voor aanvullende bouwkundige taken, zoals brandwerend afdichten en doorvoeren van leidingen. Vervolgens is alles geprogrammeerd en zijn de brandmeldcentrales door inbedrijfsteller Hans van Vliet inbedrijf gesteld en getest. Van Vliet beaamt dat dit project speciaal is vanwege de verschillende locaties op de Afsluitdijk: ‘Je komt op plekken waar je normaal gesproken niet komt. Dat maakt het werk afwisselend en leuk. Al met al is het project met een prettige samenwerking succesvol afgerond. Mooi om dit samen met elkaar te verwezenlijken’.