KLM ICT en HR reguleren door overheidsmaatregelen schaarse kantoorwerkplekken met de Save a desk App | Unica

KLM ICT en HR reguleren door overheidsmaatregelen schaarse kantoorwerkplekken met de Save a desk App

KLM ICT en HR reguleren door overheidsmaatregelen schaarse kantoorwerkplekken met de Save a desk App

Tijdens de crisis werd als gevolg van de overheidsmaatregelen met betrekking tot het 1,5m afstand houden, het aantal werkplekken op kantoor erg beperkt. Waar er eerst volledig vanaf kantoor werd gewerkt verplaatste het werk zich de afgelopen periode naar de thuiswerkplek. Talloze organisaties kregen ermee te maken. Toen we volgens de richtlijnen weer vaker naar kantoor mochten groeide bij organisaties de noodzaak de beschikbaarheid van werkplekken zo goed mogelijk inzichtelijk te maken. Zo ook bij KLM. KLM zocht tijdens de crisis daarom naar een manier om de beschikbare kantoor werkplekken zo optimaal mogelijk in te zetten.

De complete referentiecase kun je hieronder lezen: