Watermistinstallatie bij REC Omrin Harlingen | Unica

Watermistinstallatie bij REC Omrin Harlingen

Watermistinstallatie bij REC Omrin Harlingen

Afvalverwerkingsbedrijf Omrin zamelt afval van ruim 1,5 miljoen Nederlanders en circa 10.000 bedrijven in. Op de locatie Harlingen heeft Unica Fire Safety werkzaamheden op het gebied van installatietechnische brandveiligheid uitgevoerd. Dit is een locatie waarbij de stoomturbine/generator set is voorzien van een hogedruk watermistinstallatie en van vernieuwde branddetectie.

De aanleiding
REC Omrin, een bedrijf in de afvalverwerking, heeft gekozen voor Unica Fire Safety om brandveiligheidsoplossingen, zoals een hogedruk watermistinstallatie te realiseren. Deze keuze is gemaakt om ervoor te zorgen dat bedrijfsprocessen, in het geval van een calamiteit, ononderbroken kunnen verlopen. Tevens om brandschade op deze locatie te voorkomen. In overeenstemming met de verzekeraar en Unica Fire Safety is besloten om deze installatie te realiseren.

Product- en dienstportfolio
Hoewel de hogedruk watermistinstallatie een betrouwbare brandveiligheidsoplossing is, heeft deze voor de nodige uitdagingen gezorgd. Het was van groot belang dat de elektriciteitsvoorziening te allen tijde functiebehoud en spanning zou hebben, zoals beschreven staat in het UPD. Vanwege de complexiteit en het belang van een juiste installatie is de hulp van Unica Fire Safety ingeschakeld. Er waren enkele vragen en problemen met betrekking tot de informatieverstrekking en aankoop van deze installatie, maar uiteindelijk is dit tot een goed einde gebracht.

Naast een hogedruk watermistinstallatie is er ook gekozen voor een nieuwe detectie, zodat alle brandveiligheidsinstallaties op elkaar worden afgestemd. Hierdoor zijn er nieuwe vlammenmelders en Multi sensoren geplaatst in de stoomturbine/generator set, die op deze manier als autonoom systeem werken: ‘Het is een eenheid, en daarom wil je dat de detectie een melding afgeeft en dat alles geïntegreerd is en communiceert met het brandmeldsysteem’, aldus Omrin.

Watermistblussing na de inbedrijfstelling
Na het inbedrijfstellen van de brandveiligheidsoplossingen zijn er aanvullend testen aan de hogedruk watermistinstallatie uitgevoerd: ‘We hebben samen besloten om te kijken hoe de installatie werkt en hebben de watermistblussing in werking gesteld. Dit was voor onze bedrijfszekerheid, maar ook voor de collega’s van Unica Fire Safety en ons mooi om te zien’, aldus Omrin. Ook Unica Fire Safety kijkt terug op de watermistblussing van de installatie: ‘Samen met diverse afdelingen binnen Unica hebben we de installatie vanaf het nulpunt opgeleverd, met een livetest als goed gevolg’.  

Samenwerking met Unica Fire Safety
Hoewel Unica Fire Safety voor REC Omrin een nieuwe speler was, waren er verschillende factoren die doorslaggevend waren voor de keuze om samen te werken. Denk hierbij aan de prettige communicatie met collega’s Henk-Jan Kooijmans (accountmanager) en het projectteam onder leiding van Hans Hilhorst (projectleider). Ook de klantvriendelijkheid, de prijs-kwaliteitsverhouding en de systeemkeuze waren doorslaggevend.

Omrin is tevreden met deze samenwerking: ‘We zijn tevreden met het eindresultaat en het was een leuk project. Het is mooi om alles met elkaar samen tot een succesvol project te brengen en te werken naar een goed eindresultaat. De engineering was goed en de blusleidingen die zijn geplaatst door de werkbouwkundige jongens, zijn netjes aangesloten en ook dit contact was goed. We zijn blij dat alles is geïnstalleerd ‘. 

Ook projectleider Hans Hilhorst kijkt positief terug op het project: ‘De samenwerking verliep goed. Met de juiste argumenten hebben wij samen met collega’s van locatie Zwolle en Groningen, Omrin van de nut en noodzaak van de installatie kunnen overtuigen. Denk hierbij aan zaken zoals montage voorschriften watermist en functie behoud bekabeling ten behoeve van de watermistpomp. Ook de installatie verliep voorspoedig. Onze monteur, Ysbrand Haagsma, heeft de installatie met positieve instelling keurig en op tijd opgeleverd. Ook met de afdeling brandmeld is alles in goede afstemming gerealiseerd.’ 

Doorlooptijd van het project
Het project kende een doorlooptijd van ongeveer 3,5 jaar, waarvan 2 jaar in samenwerking met Unica Fire Safety. Deze lange doorlooptijd was nodig vanwege de omvangrijke investering en de goedkeuring van de uitgangsdocumenten. Een belangrijke en doorslaggevende factor was ook de beoordeling van de noodzaak en het nut van de brandveiligheidsinstallatie.