ZGT

ZGT

Aanleiding 

Unica Building Automation is sinds 1999 bij ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) aan boord. ZGT is een topklinisch ziekenhuis dat vanuit twee ziekenhuislocaties (Almelo en Hengelo) een breed zorgpakket biedt voor een verzorgingsgebied van circa 300.000 inwoners. Als huisleverancier voert Unica de regie over de regeltechniek van de vestiging van het ziekenhuis in Almelo.   

Probleem 

Het bestaande gebouwbeheersysteem is verouderd en daarom toe aan vervanging. De migratie naar een nieuw gebouwbeheersysteem vraagt in een medische omgeving om nauwe afstemming en voorbereiding. Daar waar nodig worden noodvoorzieningen getroffen om de eventuele overlast tot een minimum te beperken.  

Oplossing 

Unica Building Automation werkt aan de implementatie en installatie van een nieuw gebouwbeheersysteem. Dertig regelpanelen worden in fases omgebouwd. In nauwe afstemming met ZGT worden alle stappen nauwkeurig gepland en de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Voor een succesvolle migratie naar een nieuw systeem is er gedurende het hele traject een intensieve samenwerking tussen Unica Building Automation en ZGT om de overlast tot een minimum te beperken.